Hoppa till huvudinnehåll

Grundskolans utmaning: Att bemöta mångfald

Tre skolelever sitter i pulpeter. En tjej håller i ett häfte med Sveriges flagga.
Tre skolelever sitter i pulpeter. En tjej håller i ett häfte med Sveriges flagga. Bild: LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN språk,svenska,skolan (fenomen),skolelever,frivillig skolsvenska

Det finns inte två skolelever som är likadana. Universitetslektor Harry Lunabba anser att skolan behöver resurser för att bemöta alla olikheter inom skolan.

Av diverse Pisaundersökningar kan man få bilden av att pojkar är lågpresterande medan flickor alltid når höga inlärningsresultat, såväl i Finland som i världen.

Det här är en myt som Harry Lunabba, lektor i socialt arbete och socialpolitik vid Helsingfors universitet, vill slå hål på.

Han anser att vi får en grovt förenklad bild av prestationerna könen emellan, och den bilden är egentligen ganska missvisande.

- Det är ingalunda så att alla pojkar är på botten och alla flickor på toppen. Både pojkar och flickor presterar på alla nivåer. Det finns aningen fler pojkar i den gruppen som har de sämsta resultaten och aningen fler flickor med toppresultat, men i grova drag klarar sig största delen av pojkarna i stort sett på samma sätt som flickorna.

Harry Lunabba sitter i en blå soffa.
Harry Lunabba. Harry Lunabba sitter i en blå soffa. Bild: Yle/Carina Bruun soc och kom

Nöjda ungdomar i den finländska skolan

Utmaningen för den moderna skolan är att bemöta flickor och pojkar som är olika. Med det här menar Lunabba delvis de skillnader som finns mellan flickor och pojkar, men också skillnaderna inom grupperna.

Grundskolan möter alla individer, men det svåra blir att bemöta alla individuellt.

- Jag tycker att den här utmaningen har uppmärksammats i läroplanen, men det som skulle vara viktigt är att det också finns resurser i klassrummen så att man kan bemöta individerna och skräddarsy målen för varje elev i enlighet med deras intressen, begåvning och nivå, säger Lunabba.

Överlag verkar det ändå finnas ganska nöjda ungdomar i den finländska grundskolan. Enligt en färsk Pisautredning är dessutom pojkarna generellt lite nöjdare än flickorna, trots att det ofta målas upp en bild av unga män som slås ut ur samhället.

De nöjda pojkarna var ingen överraskning för Harry Lunabba. Han har sett liknande fenomen i en rapport som gavs ut redan år 2008. Vad det kan bero på är svårt att säga, men fenomenet verkar vara vida utbrett.

- Det här är inte ett finskt fenomen, utan det har påvisats i nästan alla länder att pojkar är nöjdare än flickor, berättar Lunabba.

Läs mera:

Pisautredning: 15-åriga finländska pojkar är mycket nöjda med sig själva

En ny Pisaundersökning visar att 15-åriga finländska pojkar är mycket nöjda varelser - nöjdare än flickorna. Finländska pojkar känner inte heller särskilt stor ångest inför prov och vitsord. Undersökningen visar också att samhörighetskänsla i skolmiljön har stor betydelse för trivseln.

Läs också