Hoppa till huvudinnehåll

Nu spikas riktlinjerna för de papperslösa i Östnyland

Två syriska kvinnliga flyktingar.
Två syriska kvinnliga flyktingar. Bild: EPA/FREDRIK VON ERICHSEN anonym asylsökande

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer om papperslösa flyktingar har fått de östyländska städerna och kommunerna att fundera över vilka arrangemang och riktlinjer som ska gälla angående boende och socialvård.

I Borgå stad har man haft ett möte där man preliminärt diskuterat frågan. Under de två kommande veckorna blir det aktuellt med ytterligare två möten mellan Borgå stad, Finlands Röda Kors, polisen och Borgå kyrkliga samfällighet.

Utgående från de mötena ska staden utarbeta en mall för de utgångspunkter som ska gälla för dem som saknar uppehållstillstånd.

- Vi kommer att diskutera vilka praktiska arrangemang som ska gälla och vilka riktlinjer vi ska följa. Klart är redan nu att vi kommer att följa ministeriets rekommendationer i Borgå, säger chefen för invandrartjänsterna i Borgå, Sirkka Valta.

Husrum och hälsovård

Social- och hälsovårdsministeriet gav den 31 januari noggrannare rekommendationer om de åtgärder som kommunerna bör tillämpa då det gäller personer som befinner sig olagligt i landet.

Rekommendationerna gäller bland annat husrum, hälsovård, mat, mediciner och övrig materiell hjälp.

- Det är ju självklart att vi måste hjälpa när det behövs, men här gäller det förstås tillfällig och kortvarig hjälp, betonar Valta.

I Lovisa kommer grundtrygghetsnämnden att ta ställning till de papperslösa vid sitt möte på torsdag. Förslaget i beredningen är att bevilja en betalningsförbindelse för mat och nödinkvartering för högst två veckor åt gången.

Samma tidsfrist skulle gälla för ekonomiskt stöd för läkemedel.

Låter en två veckors tidsfrist som ett bra alternativ?

- Jag hörde faktiskt om det förslag som Lovisa ska ta ställning till och jag tror att det kan bli aktuellt med en liknande tidsgräns också i Borgå, säger Valta.

Inkvarterade i privata hem

Enligt Sirkka Valta finns det redan nu en del så kallade papperslösa personer i Borgå.

- Det finns inte hela familjer, men nog en del enstaka fall som är inkvarterade hos privatpersoner. Jag uppskattar antalet till cirka 30. Om inte högsta domstolen ändrar Migrationsverkets beslut, så kommer de förr eller senare att vara tvungna att åka tillbaka, säger Valta.

Från fall till fall

I Sibbo har man ännu inte närmare funderat på Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer.

- Det är ju helt klart att vi redan nu - utan desto mer beslut - skulle hjälpa i brådskande hälsovårdsfall. Icke brådskande fall skulle vi helt enkelt avgöra från fall till fall, säger Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

I Sibbo har man inte tillsvidare haft ett enda fall där en papperslös skulle ha behövt varken hälsovård eller inkvartering och mat.

- Det här med inkvartering och mat har vi inte diskuterat eftersom det inte varit aktuellt. Några riktlinjer eller någon kutym har vi inte, men jag tror att vi också här skulle bedöma från fall till fall, säger Kokko.

Även om Sibbo verkar ha saken under kontroll, kommer det säkerligen att bli aktuellt att dra upp vissa riktlinjer på grund av Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer.

- När som helst kan det ju dyka upp en person som behöver hälsovård eller social hjälp, så det är helt klart att vi nu behöver mobilisera alla i kommunen som det här berör och fundera över hur vi ska ställa oss i frågan, säger Kokko.

Läs också