Hoppa till huvudinnehåll

Det nya skolområdet i Näse i Borgå ska bli bilfritt

Förslag för "Lärodalen" och Västra enhetsskolan.
Beslutsfattarna ska i maj ta ställning till fem olika alternativ för det nya skolområdet i Näse. Förslag för "Lärodalen" och Västra enhetsskolan. Bild: Yle / Hanna Othman näse

Planeringen av området i Näse där Västra enhetsskolan ska byggas har framskridit så pass långt att Borgåpolitikerna ska ta ställning till fem alternativ.

- Det som hittills gjort planeringen av området svårt är trafikarrangemangen, grönområdet och Tullportens byggnad, säger stadsarkitekt Markku Partanen vid Borgå stad som nu är glad för att man kan erbjuda förslag.

Området som kallas Lärodalen planeras bli helt bilfritt, eller så att endast trafik till Tullportens skola får köra in på området längs Institutgränd. Alla andra elever ska lämnas av endera söder om området intill Näse hälsostation eller på området söder om Albert Edelfeltin koulu.

För att korsningen av Tolkisvägen och Alexandersbågen inte ska bli en flaskhals för trafiken finns det ett förslag om att bygga en väg mellan Läkarcentralen och Lärodalen. Det finns också ett förslag om att bygga ytterligare en tunnel för lättrafik under Tolkisvägen.

albert edelfelt skola
Albert Edelfeltin koulu får snart sällskap av ytterligare en skola, möjligtvis också ett daghem. albert edelfelt skola Bild: Yle/Robin Halttunen borgå

Synergi är ordet som används ofta då de olika planerna för ”Lärodalen” i Näse presenteras. De olika alternativen baserar sig på hur mycket de olika skolorna ska ha med varandra att göra.

– När det blir mer synergi skulle skolorna och daghemmet kunna utnyttja gemensamma lokaler, till exempel ett gemensamt kök, motionslokaler eller förvaltningslokaler. Daghemmets lokaler kunde således till och med vara 240 kvadratmeter mindre än i den traditionella modellen, berättar projektledare Juuso Hämäläinen på Valvontakonsultit Oy.

Bilder på de olika alternativen kan man se på Borgå stads webbplats.

Alternativen:

Alternativ ett som sägs ge 40 procent synergieffekter betyder att endast Västra enhetsskolan byggs på området. Tullportens skola fortsätter som förut.

Alternativ två med 60 procent synergieffekter betyder att Västra enhetsskolan och ett daghem byggs på området. Tullporten fortsätter som förut.

Alternativ tre A med 80 procent synergieffekt betyder att Västra enhetsskolan och daghemmet byggs på området. Tullportens skolbyggnad används för undervisning i praktiska ämnen, exempelvis konst och slöjd för både svenska och finska skolan. De svenska specialklasserna från Tullporten flyttar in i Västra enhetsskolan och de finska i Albert Edelfeltin koulu.

Alternativ tre B som också har 80 procent synergieffekt betyder att Västra enhetsskolan byggs på området men inget daghem. Då daghemmet inte finns på området blir det mindre trafik och ingen inhägnad dagisgård. Tullporten används till undervisning och specialklasserna flyttar till de större skolorna.

Alternativ fyra som ger 100 procent synergieffekt innebär att Tullportens skolbyggnad rivs. Då kan man bygga Västra enhetsskolan, daghem och nya lokaler för undervisning i praktiska ämnen. Då både den svenska och finska skolan kan använda lokalerna för de praktiska ämnena kan specialklasserna flytta in i Albert Edelfeltin koulu.

Några kostnadskalkyler för de olika alternativen finns inte ännu.

– Vi söker nya samarbetsmöjligheter. Vi funderar hur skolor, daghemmet, förskolan och övriga aktörer på området kan dra nytta av varandra. Byggkostnaderna måste ses för tiden för hela byggnadens livscykel och inte bara med hänsyn till investeringen, säger projektchef Tony Lökfors från Borgå stads lokalitetsledning.

Hilding Mattsson, Tony Lökfors, Markku Partanen och Juuso Hämäläinen.
Hilding Mattsson, Tony Lökfors, Markku Partanen och Juuso Hämäläinen presenterade alternativen för pressen. Hilding Mattsson, Tony Lökfors, Markku Partanen och Juuso Hämäläinen. Bild: Yle / Hanna Othman juuso hämäläinen

Ifall daghemmet som ska ha plats för tio grupper inte placeras i Lärodalen, föreslås det istället byggas bakom Borgå campus på västra åstranden.

Ifall daghemmet byggs i Lärodalen ger det mera synergi, men skapar samtidigt väldigt mycket trafik i området.

Point colleges gamla byggnad ska rivas. På platsen planeras istället bostäder.

Så framskrider planeringsarbetet

  • Avsikten är att den nya svenskspråkiga enhetsskolan blir granne med Albert Edelfeltin koulu. För skolans läge och verksamhet har det planerats fem olika scenarier, som har offentliggjorts på Borgå stads webbplats.
  • Avsikten är nu att ha en omfattande medborgardebatt om för- och nackdelarna i scenarierna.
  • Planeringsarbetet fortsätter under april och maj. Projektplaneringsgruppen lägger fram ett förslag om modellen för framskridande under senare hälften av maj.
  • Stadsstyrelsen beslutar om skolans projektplan i slutet av maj.
  • Avsikten är att byggandet av den nya skolan påbörjas i början av år 2018, och att skolan kan tas i bruk hösten 2019.

Läs också

Östnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Östnyland