Hoppa till huvudinnehåll

Fortsättningsvis tryggt och säkert i de finländska hamnarna

Parkeringshallen i passagerarhamnen i Åbo
I hamnen styr säkerheten all verksamhet och passagerarna kan fortsättningsvis känna sig trygga i hamnen och på fartygen. Parkeringshallen i passagerarhamnen i Åbo Bild: Åbo hamn passagerarhamn

Terrordåden i Europa har väckt frågor om säkerheten i de finländska hamnarna borde skärpas men i nuläget anser myndigheterna inte att det finns skäl att höja säkerheten ytterligare.

Trafiksäkerhetsverket, Trafi, kommer inte att ändra säkerhetsreglerna i nuläget och anser att säkerheten i hamnarna är tillräcklig. Samarbetet med alla parter fungerar bra och säkerhetsfrågorna är hela tiden på tapeten.

- Vi samarbetar regelbundet med andra hamnar och myndigheter kring säkerheten, säger t.f. verkställande direktör Jaakko Nirhamo vid Åbo hamn. I dagens läge är hamnområdet inhägnat och det krävs passerkort för att komma in och ut på hamnområdet.

Hamndirektör i hjälm och gula kläder i Åbo hamn då Silja Galaxy just har anlänt.
T.f. verkställande direktör Jaakko Nirhamo samarbetar mer än gärna kring skärpt säkerhet. Hamndirektör i hjälm och gula kläder i Åbo hamn då Silja Galaxy just har anlänt. Bild: Yle/Samuli Holopainen. åbo hamn

Enligt Nirhamo är säkerheten A och O och ofta en hederssak för alla parter.

- Det är viktigt att diskutera säkerheten och vara öppen för förändringar om det finns skäl till det, säger Nirhamo. Men ökad säkerhet betyder också förlängd lastning som i sin tur innebär ökade logistikkostnader för den finländska industrin eftersom en majoritet av exporten går via de finländska hamnarna.

Genomsökning av bagage, frakt och passagerare kan bli verklighet i framtiden

Finländska myndigheter samarbetar på EU-nivå kring sjöfartssäkerheten och bland annat har de franska sjöfartsmyndigheterna krävt att hamnar och kryssningsfartyg i framtiden har liknande säkerhetsnivå som man har idag inom flygtrafiken där bagage och passagerare granskas innan man går ombord.

- Vi måste naturligtvis arbeta i samråd med myndigheterna och utreda de här frågorna för det är inte så lätt att veta vad man ska göra eller hur något ska göras, säger trafikchef Dan Roberts på Viking Line som intervjuades för programmet A-studio på Yle 1 den 18.4.

Nirhamo är öppen för diskussion och ifall säkerheten i hamnarna skulle höjas ytterligare kräver det samarbete mellan alla parter.

- Alla måste vara införstådda vad det skulle innebära i form av kostnader och nya rutiner men om säkerhetsläget kräver det så gör vi vårt allt för att det också i framtiden ska vara tryggt att resa via hamnarna, säger Nirhamo. I nuläget är det säkert att kryssa mellan Åbo och Stockholm.