Hoppa till huvudinnehåll

Nytt bud för sparbankshuset i Sjundeå - kommunen kunde betala en euro

Aktiakontoret i Sjundeå.
Bankhuset i Sjundeå är inte längre något egentligt bankkontor. Aktiakontoret i Sjundeå. Bild: Yle/Malin Valtonen aktiakontor

Sjundeå kommun försöker på alla sätt och vis hitta ersättande lokaler för de fastigheter i kommunen som har drabbats av problem med inomhusluften. En av lösningarna är sparbankshuset i centrum, men det är en dyr lösning på grund av stora skulder som följer med ett köp.

Kommunen har redan under en längre tid förhandlat med Sparbanksstiftelsen i Sjundeå om att köpa bankhuset. Sparbanksstiftelsen köpte i sin tur fastigheten av Aktia Sparbank år 2008.

Fastigheten är cirka 1 800 kvadratmeter stor och på den finns en kontorsbyggnad som är drygt 1 100 kvadratmeter stor. Byggnaden är från år 1984.

För tillfället verkar kommunens tekniska kansli i fastigheten och betalar en hyra på nästan 74 000 euro per år.

I nedre våningen i huset har det dessutom gjorts omändringar för dagisverksamhet. Kommunen är skyldig att betala hyra för de rummen om de inte återställs till ursprungligt skick.

Om köpet blir av behöver hyran på 12 000 euro per månad inte betalas.

Många frågetecken

Det första anbudet var att kommunen skulle köpa fastigheten för 170 000 euro. Men under processens gång har en del nya uppgifter kommit fram.

Bland annat står det klart att det med fastigheten följer skulder på cirka 775 000 euro. Det betyder att det verkliga priset för fastigheten enligt den ursprungliga offerten skulle bli 945 000 euro.

Kring byggnadens skick finns också en del frågetecken. Enligt en utredning som har gjorts kräver byggnaden en del reparationer och uppdateringar, men är i skäligt skick med tanke på sin ålder.

Byggnaden har dessutom reparerats under årens gång.

Å andra sidan har fastigheten varit med om en brand år 2010 och drabbades av en vattenskada år 2012.

Ägaren har försökt få in en paragraf i köpebrevet om att man inte ansvarar för dolda fel, men det är enligt kommunens utredningar inte lagligt.

Mögelhundar har också undersökt fastigheten och har markerat ett par ställen i byggnaden.

Mögelhundar har också kallats till hjälp. Bild: YLE/Jussi Kallioinen mögelhund

Hundarna markerade bland annat golvet i daghemmet och det antas bero på att laminaten har monterats på platsmattan. Laminaten ska nu avlägsnas.

En del markeringar hundarna har gjort vid pelare kan bero på luftkontakt med jordmånen.

En expert från konsultbolaget FCG har också bekantat sig med byggnaden. Enligt preliminära observationer finns det eventuellt riskkonstruktioner i bottenbjälklaget, men det måste i så fall undersökas närmare och skulle kosta cirka 10 000 euro.

Sparbanksstiftelsen har i det här skedet inte varit intresserad av att låta göra den undersökningen.

Motbud

Sjundeå kommunstyrelse ska på måndag (24.4) ta ställning till ett förslag från Sjundeås tjänstemän om att betala en euro för sparbankshuset i Sjundeås centrum. Därutöver får kommunen också de skulder som följer med fastigheten.

Summan innebär en tilläggsskuld på cirka 121 euro per invånare i Sjundeå. Men lånebördan per Sjundeåbo skulle fortfarande ligga långt under gränsen för när en kommun räknas som kriskommun. Den gränsen går vid nästan 9 000 euro och Sjundeås lånebörda skulle i och med köpet stiga till drygt 3 600 euro per invånare.

Fördelar skulle vara att på kort sikt använda fastigheten som en dellösning för Sjundeå kommuns framtid behov av lokaler. Bland annat kunde tandläkartjänsterna flytta in i nedre våningen och biblioteket kunde flytta in de lokaler tekniska avdelningen nu använder.

Biblioteket kunde eventuellt flytta till fastigheten. Bild: YLE/Veronica Monthén bokhyllor

De angränsande områdena till fastigheten ägs av kommunen och det gör det lättare med tanke på markanvändningen att utveckla fastigheten.

Innan Sjundeå bekräftar köpet ska kommunen försäkra sig om att det inte finns problem med inomhusluften och att isoleringarna är i skick.

Också avtalet med försäljaren skulle gås igenom noggrant.

Efter att styrelsen har behandlat frågan går den vidare till fullmäktige.

Kommunstyrelsen godkände förslaget 24.4 efter omröstning 8-3. Veikko Tanskanen från Vänsterförbundet föreslog att förslaget förkastas. Frågan går nu vidare till fullmäktige.

Artikeln uppdaterades 25.4. Det stod ursprungligen i beredningen att det med fastigheten följer skulder på 750 000 euro, men summan ska vara 775 000 euro.

Läs mera:

Aktiakontoret i Sjundeå.

Det kan bli dyrt för Sjundeå att köpa sparbankshuset

Sjundeå kommunfullmäktige vill att ett eventuellt köp av sparbankshuset i kommunen utreds grundligare. Det behövs mera information och därför remitterades ärendet efter omröstning på måndagen (6.3).

Läs också

Västnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Västnyland