Hoppa till huvudinnehåll

Rosellas befälhavare dömd för fartygsförseelse - inget straff

Viking Lines fartyg M/S Rosella i skärgårdsmiljö.
M/S Rosella avgick från Mariehamn med öppen bogport. Viking Lines fartyg M/S Rosella i skärgårdsmiljö. Bild: Viking Line M/S Rosella,Viking Line

Befälhavaren på Viking Lines passagerarfartyg M/S Rosella gjorde sig skyldig till underlåtenhet att se till att fartyget var sjövärdigt och till fartygsförseelse. Fartyget avgick från hamn, trots att bogporten inte gick att stänga helt. Det framgår av dagens dom från Ålands tingsrätt.

Fartyget avgick från Mariehamn mot Kapellskär morgonen den 6 februari 2015.

På grund av befälhavarens försummelse uppdagades det öppna bogvisiret först efter att fartyget avgått från kaj.

Besättningen lyckades stänga bogvisiret cirka 50 minuter efter avgång, då Rosella redan befann sig på öppet hav. Vid händelsetiden var temperaturen 0 grader Celsius och det blåste västlig vind på minst 12 meter per sekund.

Grov oaktsamhet

Enligt domen har befälhavaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummat att iaktta de arrangemang och funktionella krav som i syfte att säkerställa fartygssäkerheten uppställs i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.

En rättssal, bilden tagen från domarens perspektiv. I förgrunden en domarklubba.
Ålands Tingsrätt ser befälhavarens brott som ringa och utföser ingen straffpåföljd. En rättssal, bilden tagen från domarens perspektiv. I förgrunden en domarklubba. Bild: Malin Lundberg ålands tingsrätt

Rosellas befälhavare har också grovt oaktsamt försummat att iaktta de allmänna tekniska säkerhetskraven. D innefattar att man vid fartygets drift ska iaktta de funktionella krav som uppställs i SOLAS-konventionen i syfte att säkerställa fartygssäkerheten.

Den dömde befälhavaren ska stå för sina egna rättegångskostnader, men han får inget straff eftersom brottet utifrån en helhetsbedömning anses vara ringa.

Tomas Tornefjell/Ålands radio och tv

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes