Hoppa till huvudinnehåll

Matti Vanhanen oense med Tarja Halonen om tvångsavvisningar

Riksdagsledamoten Matti Vanhanen i Helsingfors den 20 april 2017
Riksdagsledamoten Matti Vanhanen i Helsingfors den 20 april 2017 Riksdagsledamoten Matti Vanhanen i Helsingfors den 20 april 2017 Bild: Lehtikuva / Markku Ulander Matti Vanhanen,Centern i Finland

Asylsökande som i Finland konverterat till kristendomen kan visst avvisas tillbaka till ursprungslandet, anser Matti Vanhanen (C) som är ordförande för riksdagens utrikesutskott.

President Tarja Halonen skrev i ett inlägg i Helsingin Sanomat i dag att muslimska asylsökande i Finland konverterat till kristendomen. Enligt Halonen ska man inte tvångsavvisa de här nyomvända eftersom de kan råka illa ut i hemlandet i och med att de lämnat islam.

Vanhanen sade i Yleprogrammet Morgonettan i TV1 i dag att man inte borde skapa nya kriterier för att få uppehållstillstånd i Finland.

Jag skulle vara mycket försiktig med att ändra på sådana här principer, säger Vanhanen som inte vill göra Finland mer attraktivt i asylsökandenas ögon.

Vanhanen kommenterade också Halonens uppmaning att tvångsavvisningarna till konfliktländerna Iran, Irak och Afghanistan borde avbrytas, och omprövas efter att myndigheterna besökt de här länderna.

Vanhanen litar på att myndigheterna följer med läget i de konfliktländer som tar emot tvångsavvisade flyktingar.

HDF: Muntlig behandling för att bedöma äkthet i omvändelse

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan om asylsökande som konverterat till kristendomen.

I ett pressmeddelande som publicerades den 21 april 2017 skriver HFD att många asylsökande muslimer från Iran, Irak och Afghanistan har motiverat sitt behov av internationellt skydd med att de under vistelsen i Finland har omvänt sig till kristendomen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna omsorgsfullt måste bedöma asylsökandenas förändrade situation.

HFD hänvisar till ett fall där Migrationsverket avslagit en iransk persons asylansökan. Förvaltningsdomstolen godkände personens ansökan efter att mannen konverterat till kristendomen. Domstolen fattade beslutet utan muntlig behandling.

HFD upphävde förvaltningsdomstolens beslut och skickade ärendet tillbaka till förvaltningsdomstolen för muntlig behandling och nytt avgörande.

En muntlig behandling är enligt HFD speciellt viktig då en domstol ska avgöra om en omvändelse är äkta.

Enligt HFD kan asyl inte beviljas med hänvisning till omvändelse utan att man tillräckligt utrett om omvändelsen är äkta både som samvetsfråga och livsstil.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes