Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Vänsterförbundet misslyckades i platsförhandlingarna i Helsingfors

VF:s Paavo Arhinmäki.
Paavo Arhinmäki (VF) är besviken över att partiet inte fick posten som ordförande för Helsingforsfullmäktige. VF:s Paavo Arhinmäki. Bild: Marcus Rosenlund valet2015

Vilket parti som får vilken post är nu klart i Helsingfors. På förhand strävade Vänsterförbundet efter platsen som fullmäktigeordförande men fick enbart posten som andra vice ordförande under halva valperioden. Det här måste ses som ett misslyckande.

Tanken innan förhandlingarna var att varje parti först ropar in en borgmästarpost i tur och ordning och därefter auktioneras posten som fullmäktigeordförande ut.

Eftersom borgmästarposterna tas om hand av Samlingspartiet, Gröna och SDP ansåg Vänsterförbundet som fjärde största parti att posten som ordförande i fullmäktige tillhör dem. Men den posten gick till De gröna eftersom de stora beslöt att auktionsrundan börjar på nytt efter att borgmästarposterna delats ut.

Vänsterförbundets huvudförhandlare Paavo Arhinmäki (VF) är missnöjd över att partiet snuvades på posten. Som plåster på såren fick VF istället platsen som ordförande i revisionsnämnden, men det kan inte ses som en särskilt synlig post. Revisionsnämnden är inte ett organ där man gör politik.

De grönas Anni Sinnemäki säger ändå att det bara är Vänsterförbundet som anser att posten tillhör dem. Ordförandeposten i fullmäktige brukar gå till det näststörsta partiet och så gick det också den här gången, fastän förvaltningsmodellen har förändrats.

Kamp om två borgmästarposter

På onsdag torde namnen på borgmästarna vara klara. Jan Vapaavuori (Saml) är självskriven som borgmästare medan posten som biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljön med största sannolikhet går till Anni Sinnemäki (Gröna). Sinnemäki bekräftar att hon är intresserad.

Posten som biträdande borgmästare med ansvar för fostran och utbildning går till Samlingspartiet och Pia Pakarinen säger att hon är intresserad. Terhi Koulumies, som fick tredje mest röster av Samlingspartisterna i valet och klart mer än Pakarinen, vill inte kommentera sitt intresse för posten. Att posten går till en kvinna ligger nära till hands då Samlingspartiets andra borgmästarpost innehas av en man.

Budgetmässigt är det en tungviktarpost, men med tanke på den planerade vårdreformen är den inte fullt så åtråvärd som annars.

De gröna fick posten som biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovård. Budgetmässigt är det en tungviktarpost, men med tanke på den planerade vårdreformen är den inte fullt så åtråvärd som annars.

Om social- och hälsovården övergår till landskapet mitt under följande valperiod förlorar posten sin betydelse. Det här kan vara en orsak till att De gröna också fick posten som ordförande för fullmäktige.

Det ser ut att bli en kamp inom De gröna om posten som vårdborgmästare. Elina Moisio skriver i ett blogginlägg att hon som expert inom akademikerfacket Akava försökt påverka vårdreformen och att hon därför är lämplig för posten.

Ett annat namn som lyfts fram är Otso Kivekäs, som nu är ordförande för partiets fullmäktigegrupp. Han har mest haft att göra med social- och hälsovården ur IT-synvinkel och har aktivt deltagit i debatten kring patientdatasystemet Apotti.

Kivekäs säger däremot att posten som fullmäktigeordförande inte intresserar, om det går så att han inte väljs till biträdande borgmästare. De grönas Tuuli Kousa leder nu ordet i fullmäktige och ligger bra till för att väljas till ordförande också för nästa valperiod.

Alla biträdande borgmästare kvinnor?

Också posten som borgmästare med ansvar för kultur och fritid har flera intresserade. Den går till SDP och både Nasima Razmyar och Thomas Wallgren har visat intresse. Wallgren fördes fram av Helsingfors svenska arbetarförening och Socialdemokratiskt Forum förra veckan.

Razmyar fick dubbelt fler röster än Wallgren i kommunalvalet, vilket torde ha en betydelse då tanken är att borgmästarmodellen ska spegla väljarnas åsikt.

Razmyar sitter nu i riksdagen och skulle i så fall lämna den om hon väljs. Hon fick dubbelt fler röster än Wallgren i kommunalvalet, vilket torde ha en betydelse då tanken är att borgmästarmodellen ska spegla väljarnas åsikt.

Det kan alltså gå så att alla fyra biträdande borgmästare är kvinnor. Borgmästarna sitter också i stadsstyrelsen där sex ledamöter ska vara män och sex kvinnor medan de resterande tre kan vara endera män eller kvinnor. Men det finns inget fastslaget om vilket kön biträdande borgmästarna ska ha.

SFP:s plats i stadsstyrelsen går till en man och det är sannolikt Marcus Rantala, som också nu sitter i stadsstyrelsen.

Korrigering: 24.4.2017 kl.14.17 har "i Helsingfors" lagts till i rubriken för att klargöra vilket område det handlar om.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen