Hoppa till huvudinnehåll

FPA gottgör klienter som fått försenat utkomststöd

FPA-kort i en plånbok
FPA-kort i en plånbok Bild: Lehtikuva FPA,folkpensionsanstalten,sjukförsäkring,läkemedelsersättningar,ersättningar,hälsovård,plånböcker,fpa-kort

Folkpensionsanstalten betalar ut gottgörelse till de kunder som fått utkomststöd för sent. Enligt FPA rör sig gottgörelsen kring 25-150 euro i proportion till dröjsmålet.

Många FPA-kunder har lidit av att utbetalningarna av utkomststöd försenats under perioden januari-april. Sammanlagt ungefär 146 000 kunder kan räkna med en gottgörelse.

FPA tog över utbetalningen av utkomststöden i början året och problemen har varit massiva.

FPA arrangerar gottgörelsen automatiskt

Om dröjsmålet har varit högst en vecka betalas 25 euro i gottgörelse. Om utbetalningarna har gjorts över tre veckor för sent är gottgörelsen 150 euro, uppger FPA.

Kunderna behöver inte ansöka om gottgörelsen utan FPA betalar ut den automatiskt. FPA börjar betala ut summorna den 22 maj, och j kunderna får ett brev om storleken på gottgörelsen.

Biträdande justitieombudsmannen ingrep

Riksdagens biträdande JO Jussi Pajuoja uppmanande i dag FPA att kompensera kunderna för de försenade utbetalningarna av utkomsttöd.

Han konstaterade också att det är FPA:s sak att aktivt informera kunderna om hur de kan få kompensation.

Enligt biträdande JO måste de kunder som har lidit ekonomisk skada eller som överlag har fått problem kompenseras.

Trycket har lättat

FPA meddelar på sin webbsida att trycket på grundläggande utkomststöd har lättat och att den genomsnittliga handläggningstiden nu har förkortats.