Hoppa till huvudinnehåll

Hovrätten lindrade dom för Alkotaxi-företagare

Alkotaxix bil
Alkotaxix bil Bild: Yle/ Anna Eksymä alkotaxi

Helsingfors hovrätt har gett sin dom i det så kallade Alkotaxi-fallet.

Hovrätten dömde Alkotaxi-företagaren för grovt skattebedrägeri och alkoholbrott till åtta månaders fängelse, vilket är två månader mindre än det straff tingsrätten tidigare utdömde.

Rätten förkastade också delar av åtalet.

Fallet gäller en estnisk taxiservice för alkoholdrycker och tobaksprodukter som har fungerat i huvudstadsregionen.

Leveranserna inleddes 2009

År 2009 levererade Alkotaxi varor från Estland till kunder i huvudstadsregionen. Kunderna köpte och betalade varorna på internet och efter det levererades varorna hem till kunderna.

Företagaren saknade bland annat tillstånd att sälja alkoholdrycker i Finland, så som alkohollagen föreskriver.

Hovrätten resonerade som så att alkohollagen innehåller stadganden som går emot EU-rätten och svaranden kunde därför inte straffas för att ha importerat svaga alkoholdrycker och ordnat hemtransport för finländska konsumenter.

Företagaren anförde å sin sida att det finländska systemet med flaskretur och förbud mot hemtransport av alkoholdrycker diskriminerar andra EU-medborgare och står därmed i strid med EU-rätten.

Hovrätten gick emot detta och slog fast att Alkos monopol inte strider mot EU-lagstiftningen.

Den estniska företagaren bröt mot lagen till den del att han importerade enbart drycker som såldes på Alko. Det är inte heller tillåtet att transportera hem alkoholdrycker, även om de under vissa villkor får säljas på vingårdar.