Hoppa till huvudinnehåll

Sju parter skrev avtal om världsarvet

Saltkaret i Svedjehamn
Saltkaret i Svedjehamn. Saltkaret i Svedjehamn Bild: YLE/Joakim Lax Kvarken,utsiktstorn,Björkö, Korsholm,Björkö,världsarv,världsarvsobjekt,de geer morän

Saltkarets utsiktstorn lockade 36 000 besökare i fjol, men det är långt fler som besöker världsarvet i Kvarkens skärgård. Nästa sommar välkomnas besökarna av Havets hus som man börjar bygga i höst.

Nu är sju parter överens om hur man går vidare med på den finska sidan av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

På måndagen skrev parterna ett samarbetsavtal. Det är Korsholms kommun, Forststyrelsen, Världsarvet i Kvarken rf, Fastighets ab Havets hus, Vasaregionens turism, Ab Cygneus restaurants och restaurang Bernys som tillsammans ska utveckla världsarvet.

Det behövs ett informationscenter, säger kommundirektör Rurik Ahlberg, och det börjar byggas i höst. Den 8 september har det gått exakt 10 år sedan president Martti Ahtisaari invigde världsarvet, och då muras grundstenen till Havets hus.

- Havets hus kommer att stå färdigt till sommaren 2018 och nu har vi tagit ett stort steg framåt när alla parter är överens.

I samarbetsavtalet reglerar parterna användningen av personal och hyres- och driftskostnader. Målet är att världsarvsporten ska vara öppen året runt.

Efter det första året ska man granska hur helhetskonceptet har fungerat och därefter kommer parterna överens om eventuella justeringar.

Hur många som egentligen besöker världsarvet är svårt att uppskatta. Åtminstone en siffra är säker. Saltkarets utsiktstorn har en maskinräknare och hade 36 000 besökare ifjol, men det är långt fler som beger sig ut i världsarvet, men hur många som beger sig ut i världsarvet är svårt att uppskatta.

Satsningen som görs i Havets hus ska ses som en del av näringspolitiken, säger Rurik Ahlberg. Havets hus beräknas kosta cirka en miljon euro.