Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvårdare positiva till eutanasi

Solnedgång i Åbolands skärgård
Solnedgång i Åbolands skärgård Bild: Yle/Linus Hoffman solnedgång

En klar majoritet, 64 procent, av sjukvårdarna anser att patienters rätt till eutanasi borde legaliseras. Det visar en undersökning som Sjukskötarförbundet har gjort bland sina medlemmar.

Sju av tio anser att obotligt sjuka vuxna som själva kan fatta beslut om eutanasi bör ha rätt till det.

De allra flesta som svarade i enkäten vårdar döende patienter åtminstone ibland. Också bland dem som varje vecka vårdar döende patienter är en majoritet för att tillåta eutanasi.

Måste ha rätt att vägra

Nästan hälften, 48 procent, var också själva villiga att assistera en läkare vid dödshjälp. Av de som svarade skulle 22,5 procent vägra assistera.

Majoriteten anser att sjukvårdare själva måste få välja om de assisterar vid eutanasi.

- Sjukvårdare jobbar väldigt nära döende människor och har en realistisk bild av vilka situationer eutanasi kan tillämpas på, säger Sjukskötarförbundets ordförande Nina Hahtela.

Många som svarade i undersökningen lyfter också fram att diskussionen om dödshjälp och vård i livets slutskede ofta förs på en teoretisk nivå, utan att helheten och den nuvarande situationen berörs, säger Hahtela.

Palliativ vård och eutanasi inte varandras alternativ

I enkäten framkommer också ett behov av satsningar på vård i livets slutskede. Många sjukvårdare lyfter i sina svar fram att nivån varierar och resurserna är knappa.

Nio av tio anser av den palliativa vården inte har utvecklats tillräckligt i Finland.

Över hälften, 55 procent av sjukvårdarna berättar att det inte finns någon överenskommen verksamhetsmodell för vården i livets slutskede inom arbetsenheten. De flesta upplever sig också behöva fortbildning i palliativ vård.

- Det är oroväckande att så många upplever den palliativa vårdens riktlinjer som oklara, säger Nina Hahtela.

Hahtela betonar att medlemmarna inte betraktar den palliativa vården och eutanasin som varandras alternativ. Samtidigt som legalisering av eutanasi får stöd så betraktas utvecklingen av palliativ vård som mycket viktigt.

Allt som allt 2683 medlemmar i Sjukskötarförbundet svarade på enkäten. Undersökningen gjordes i början av april 2017.