Hoppa till huvudinnehåll

Tingsrätten: Inget straff för öppet bogvisir

Viking Lines fartyg M/S Rosella i skärgårdsmiljö.
Viking Lines fartyg M/S Rosella i skärgårdsmiljö. Bild: Viking Line M/S Rosella,Viking Line

Befälhavaren som åtalats efter att Viking Lines färja Rosella kört nästan en timme med öppet bogvisir går ostraffad. Ändå döms han för handlingen.

Domen kom nyligen i Ålands tingsrätt.

Befälhavaren på Rosella stod åtalad för underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt och fartygssäkerhetsförseelse efter att fartyget kört cirka 50 minuter med öppet bogvisir på grund av ett fel i låsmekanismen.

Ur rederiets rapport om händelsen framkommer det att felet kunde ha upptäckts före avgången.

Tingsrätten dömer befälhavaren för båda åtalspunkterna, men konstaterar att brottet ur ett helhetsperspektiv är ringa. Han tillräknas därför inget straff.

Tingsrätten konstaterar att straff borde utmätas med beaktande av passagerarnas säkerhet, men med tanke på att Trafiksäkerhetsverket Trafi inte har gett några anvisningar för rederiet och att dess inspektörer inte reagerat på mångårigt rådande praxis, samt att befälhavaren konstateras ha skött situationen bra under omständigheterna, avstår tingsrätten för att döma ut straff för befälhavaren.

Befälhavaren får stå för sina egna rättegångskostnader eftersom han tillräknas brott.

Vid rättegången bestred han brott och yrkade att åtalet skulle förkastas.

Det grundar han på att det inte utgjort någon säkerhetsrisk att köra med öppet bogvisir, eftersom det finns vattentäta portar innanför visiret.

Källa: FNB

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes