Hoppa till huvudinnehåll

Esbopolitiker vill att alla ungdomar ska ha möjlighet till åtminstone en hobby

Barn spelar fotboll
Arkivbild. Barn spelar fotboll Bild: Yle/Stefan Paavola barn,idrott

Esbofullmäktige vill att staden redan i planeringsskedet av nya bostadsområden säkerställer att det finns förutsättningar för bred hobbyverksamhet i området. Olika organisationer ska tas med i planeringen av till exempel hobbylokaler i ett tidigt skede.

Fullmäktige behandlade en motion om en hobbygaranti för att motverka marginalisering på sitt möte på måndag kväll.

Motionen om en hobbygaranti fick brett stöd över partigränserna.

- Att satsa på ungdomar betalar sig tillbaka i längden om ungdomarna den vägen lyckas hitta glädjen i till exempel idrotten, säger Saara Hyrkkö, fullmäktigeledamot för De gröna.

Trots att politiker från flera olika partier gav sitt stöd för motionen väcktes också en del frågor.

- I motionen och i olika nämnders utlåtanden syns det att det handlar om Esbo, eftersom idrotten framhävs. Teater, musik och bildkonst är nära mitt hjärta och också kulturen borde få synlighet, säger Henna Partanen från De gröna.

Sannf: Kan inte vara på stadens ansvar

Mest kritiska är sannfinländarna.

- Det kan inte vara på stadens ansvar att handleda varje individ. Också barn ska kunna bära ett ansvar. Vi som var barn på 1960-talet hittade på våra lekar själva, säger Seppo Huhta, fullmäktigeledamot för Sannfinländarna.

Enligt SFP:s fullmäktigeledamot Kurt Torsell är meningen med motionen att göra olika hobbyer mer tillgängliga för alla.

- Om ungdomarna har vettig sysselsättning så sysslar de inte med oönskade aktiviteter. Tanken är också att varje ungdom ska hitta en hobby som främjar ens egen utveckling, säger Torsell.

Problemet i Esbo är just nu att många hobbyer är dyra.

- De som är i risken att marginaliseras är de som inte har råd att utöva olika hobbyer. Här i Esbo är vissa hobbyer ganska dyra, säger Torsell.

Vad konkret kommer Esbo då att göra för att en ungdom ska ha möjlighet till en hobby?

- Det är kanske ett slitet uttryck att det krävs mera koordinering. Men det krävs helt enkelt någon som håller koll på att utbudet möter efterfrågan. Också de utrymmen man bygger borde vara mångsidigare, säger Torsell.

Också i Helsingfors har en liknande motion gjorts. Den behandlades i stadsstyrelsen förra veckan. I stadens svar framkommer att enligt en utredning har en tredjedel av ungdomarna låtit bli att börja med en hobby på grund av brist på pengar. Bland unga med ett annat modersmål än finska eller svenska är det hälften som har svarat så enligt utredningen. Enligt staden kan gratis klubbverksamhet för alla skolelever minska på ojämlikheten.

Läs också