Hoppa till huvudinnehåll

God fysisk kondition kan skydda mot fettlever

Träning
God fysisk kondition sänker riskerna att drabbas av fettlever visar forskning vid Åbo universitet. Träning Bild: Comstock svängrum

Färska forskningsrön från Åbo universitet visar att oavsett hur mycket en person väger så minskar riskerna för att drabbas av fettlever så länge personen har en god fysisk kondition.

I det landsomfattande forskningsprojektet som undersökte riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar deltog 463 personer som var mellan 30 och 47 år. Personernas fysiska kondition testades med ett cykelergometertest och leverns fettnivåer mättes med hjälp av ultraljud.

- Forskningen visar att den fysiska konditionen har en positiv inverkan och sänker riskerna att få fettlever oavsett om man röker, konsumerar alkohol, har höga fett- och insulinvärden eller högt blodsocker eller C-reaktivprotein, säger forskaren Kristiina Pälve vid hjärtforskningscentret vid Åbo universitet. Det bästa är att vi ser samma samband bland personer som lider av övervikt.

Forskningsresultaten har stora följder för folkhälsan för nu kan vi slå fast att oavsett hur mycket du väger räcker det att vara fysiskt aktiv och nå en tillräckligt god fysisk kondition för att skydda sig mot fettlever.

Antalet personer som drabbas av fettlever har ökat markant de senaste åren och är ett allt större hot mot folkhälsan. Fettlever har visat sig ha ett samband med det stigande antalet hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes.

Forskningsartikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise.