Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgspolitiker vill se större bredd hos stadsdirektörskandidaterna

Stadshuset i Ekenäs
Tolv personer har sökt jobbet som stadsdirektör i Raseborg. Stadshuset i Ekenäs Bild: YLE/Malin Valtonen Ekenäs,ekenäs torg,Raseborg

Raseborgspolitiker vill ha ett större urval av seriösa kandidater än de tolv som nu har sökt tjänsten som stadsdirektör.

Stadsstyrelsen var inne på samma linje och beslöt på måndag kväll (25.4) att förlänga ansökningstiden till den 12 maj.

Isabella Alén, nyinvald politiker för SFP i Raseborg, är en av dem som tycker det är viktigt att gräva litet till.

- Det vore bättre för staden med ett bredare startfält. Då har man någonting att välja mellan också.

Vi ska inte förhasta oss och bulta igenom det här i all hast.― Isabella Alén

Bland de aktuella kandidaterna ser Alén att det finns personer som inte är lämpade för jobbet. Hon tycker att det är svårt att slå fast exakt vilken utbildning en stadsdirektör ska ha men hon tror att just den aspekten gör att vissa kandidater kommer att sållas bort i ett tidigt skede.

- Jag är själv merkonom och stolt över den titeln. Men jag tror att det behövs litet mera än en merkonomexamen för att kunna se till att Raseborg fortsätter röra sig framåt och i rätt riktning.

Ingen handplockning

Isabella Alén poängterar att personen bör ha livserfarenhet, social kompetens och en vana att fatta beslut. Kunskap om näringslivet kan komma väl till pass hos den blivande stadsdirektören.

- Människor som har jobbat inom näringslivet brukar ofta vara ganska drivande. Jag skulle gärna se en person som har ett företagstänkande på den här posten. Inte så att man ska se staden som ett affärsverk men litet ditåt.

Mandatet som förtroendevald startar i juni och Alén har ännu inte stämt av sina åsikter med partikamraternas. Hon har heller ingen mer utförlig information om de aktuella kandidaterna än den lista som presenterats i offentligheten.

Om vi har för många egna tjänstemän som söker kan vi vara säkra på att ingenting förändras.― Petri Palin

Isabella Alén tycker inte att man ska handplocka någon.

- Ordet handplocka är fult, det tycker jag inte om. Jag tror att det räcker med att man går ut med att man förlänger ansökningstiden. Då kanske personer som tvekat trots allt gör slag i saken och lägger in en ansökan. Vi ska inte förhasta oss och bulta igenom det här i all hast.

Hon uppfattade processen under vilken stadsdirektör Tom Simola valdes som välfungerande. Några kallas till intervju och tester och så får också partierna träffa kandidaterna som är med på slutrakan. Det är då personligheten kommer fram och man ser människan bakom dokumenten och meritförteckningen, menar Alén.

Rykte och rekrytering kan vara avgörande

Också sannfinländaren Petri Palin hade gärna sett att fler personer hade sökt jobbet som stadsdirektör i Raseborg.

- Det är alltid lättare att välja om det finns kandidater med tillräcklig erfarenhet och kunskap. Hit hör också vanan att jobba och fatta beslut i kommunala sammanhang.

En bild på Petri Palin
Petri Palin skulle gärna se en kvinna på stadsdirektörsposten i Raseborg. En bild på Petri Palin Bild: Yle/Linus Mäkelä Kommunalvalet 2017,Raseborg,samtal,Västnyland,kommunalpolitiker,kommunalpolitik,Petri Palin,Sannfinländarna

Att det inte var fler än tolv som sökte tror Palin har att göra med att tidigare turbulens har noterats.

- Man har sett vad som har hänt i Raseborg. Vi hade en bra stadsdirektör som valde att lämna skeppet, liksom ledande läkaren. Staden kanske inte uppfattas som en positiv plats att söka jobb i.

Petri Palin tycker också att staden kunde anlita ett utomstående bolag för rekrytering av lämpliga kandidater.

- Om vi har för många egna tjänstemän som söker kan vi vara säkra på att ingenting förändras. I dag finns det ett färdigt manuskript inom förvaltningen och inget utrymme för överraskningar. Kretsarna är inåtvända också inom maktfördelningen och rekryteringen.

Det är ingen vits att försöka pressa fram en stadsdirektör nu.― Ulf Heimberg

Palin vill gärna ha en stadsdirektör som tänker själv och har tålamod att driva igenom projekt som gagnar hela staden, inte bara vissa sektorer.

- Det vore fräscht med en kvinna på den här posten som omväxling. Hon skulle kanske tillföra nya tankar.

Stadsdirektörens uppgift förändras

Socialdemokraten Ulf Heimberg, förste viceordförande för stadsfullmäktige i Raseborg, har under veckoslutet bekantat sig med de tolv ansökningarna med vidhängande meritförteckningar.

Vissa namn är bekanta från tidigare ansökningar för stadsdirektörsposten i Raseborg och Hangö. Det finns många dugliga kandidater men det kan löna sig att sondera litet till.

- Det är ingen vits att försöka pressa fram en stadsdirektör nu. Vi har inte så bråttom att fullmäktige skulle vara tvunget att välja stadsdirektör på sitt första möte, hellre då i augusti eller september.

En bild på Ulf Heimberg
Ulf Heimberg tycker stadens nya stadsdirektör bör ha kontakter till huvudstadsregionen och ministerierna. En bild på Ulf Heimberg Bild: Yle/Linus Mäkelä Kommunalvalet 2017,Raseborg,samtal,Västnyland,kommunalpolitiker,kommunalpolitik,Ulf Heimberg,sdp

Heimberg och hans parti ser rekrytering som ett möjligt verktyg. Viktigt på sikt är också att precisera vad man söker.

- En av kandidaterna borde ha jättekraftiga kopplingar till huvudstadsregionen och ministerierna. Det vi har på kommande i framtiden kräver ett brett nätverk och goda kontakter till beslutsfattare och tjänstemän när vi går in i en ny landskapsreform och social- och hälsovårdsreform.

Ulf Heimberg förklarar att det i framtiden inte räcker med att Raseborgs stadsstyrelse och randkommunerna svarar på en massa frågor och har önskemål, det krävs en närvaro på ett annat sätt än tidigare.Tidigare stadsdirektörer har haft breda nätverk men arbetsbilden kommer att förändras.

- Kommunalpolitiken är också viktig men här borde man kanske fundera ut vilken statssekreterarens framtida roll ska vara. Det handlar inte bara om att välja en person som sköter Raseborgs ärenden utan också stadens ärenden i landskapet.

Läs mera:

Raseborg förlänger ansökningstiden för stadsdirektörsjobbet

Staden Raseborg vill ha flera sökande till tjänsten som stadsdirektör. Därför förlänger staden nu ansökningstiden till tjänsten, beslutade stadsstyrelsen på måndagen (24.4).

Läs också