Hoppa till huvudinnehåll

Regionförvaltningsverket kritiserar Attendos vårdhem Källan i Hangö

Vårdhemmet Källan i Hangö som ägs av Attendo.
Ambulandspersonal slog larm om brister i vården på Källan. Vårdhemmet Källan i Hangö som ägs av Attendo. Bild: Yle/Patrik Skön Källan,attendo

För lite personal nattetid och dålig hygien på vårdhemmet Källan i Hangö. De är brister som Regionförvaltningsverket i Södra Finland lyfter fram i sin granskning av verksamheten vid Källan.

Personalen inom ambulansverksamheten i Västnyland hade redan en längre tid diskuterat verksamheten vid vårdhemmet Källan. Det framgår av Regionförvaltningsverkets beslut. Vårdhemmet Källan ägs av hälsobolaget Attendo.

Enligt ambulanspersonalen verkade det finnas brister i kunskapsnivån hos personalen och även patientsäkerheten har äventyrats.

En febrig klient hade hämtats från Källan av ambulanspersonal med ett stort inflammerat sår som inte blivit omskött i tid. Ingen reagerade på såret förrän klientens tillstånd försämrats.

Gamla spyor

Klienter hade smutsiga kläder och luktade illa. De visade brister i hygien, bland annat var naglarna oklippta. En ambulansenhet reagerade på att en klient som den transporterade från Källan hade rester av gamla spyor på kläderna och i mungipan.

Svenska Yle har talat med en anhörig i fjol som ansåg att Källan handlat mer om förvaring än vård.

Ansvarsläkaren inom ambulansverksamheten kontaktade Hangö stad för att berätta om problem på Källan i april 2016. Hangö stad förde ärendet vidare till Regionförvaltningsverket som övervakar socialvården.

Det är personal från Hangö stad som har inspekterat vårdhemmet Källan för Regionförvaltningsverkets del.

Vid granskningar upptäcktes inga tecken på vanvård eller att klienter hade lämnats utan vård. Den enda observationen som tydde på att en klients välfärd kunde försvagas var en person som inte hade fått näring på över elva timmar.

Under besöket noterades att det fanns problem med renligheten och inomhusluften på Källan. Personalmängden som arbetade med matservering och städning var knapp. Eftersom stödpersonalen inte arbetade på veckosluten måste vårdpersonalen sköta deras uppgifter under helger.

Nu har Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommit med ett delbeslut i ärendet.

En skötare och 31 klienter

Regionförvaltningsverket ber Källan fästa uppmärksamhet vid att personalens antal och kompetens motsvarar de behov som klienterna har.

När Hangö stad granskade Källan fanns endast en skötare på natten och 31 klienter. Enligt Regionförvaltningsverket bör det finnas minst två vårdare per 32 klienter.

Därför uppmanar Regionförvaltningsverket Attendo att se till att det finns tillräckligt med personal under dygnets alla tider.

När klienternas fysiska och psykiska förmåga avtar blir behovet av vårdare större. Därför växer behovet av vårdare sannolikt ju längre vården pågår. För få vårdare kan innebära en risk för undernäring eller dålig behandling av klienter, skriver Regionförvaltningsverket.

Städaren hinner inte med jobbet

Vid kontrollbesöket kom det fram att flera rum städades endast med över tre veckors mellanrum. En städare som jobbade på deltid sade sig inte hinna med alla uppgifter inom ramen för arbetstiden.

Regionförvaltningsverket ber därför Källan fästa uppmärksamhet vid att det finns tillräckligt med personal för städning. En tillräckligt god nivå på städningen behövs för att trygga hygien inom vårdhemmet.

Administrativ styrning

Attendo skriver i ett mejl till Svenska Yle att bolaget har haft problem med planeringen av arbetsturerna men att de nu är lösta.

Regionförvaltningsverkets beslut fungerar som administrativ styrning för att se till att lagar och god förvaltningssed följs. Men de har ingen påverkan på myndighetsbeslut som har gjorts.

Ett annat ärende som handlar om vården av en enskild klient på Källan kommer att avgöras senare av Regionförvaltningsverket.


Det var inte Regionförvaltningsverket som granskade Källan. Artikeln har uppdaterats med uppgifter från den granskning som Hangö stad gjorde vid Attendos vårdhem Källan.