Hoppa till huvudinnehåll

Städavdelningen i Raseborg vill ha mer pondus

Städutrustning
Städutrustning Bild: YLE/Arja Lento städredskap

Den så kallade städenheten i Raseborg har utvecklats så mycket att man vill ha mer pondus också i avdelningens namn. Därför föreslås nu ett namnbyte.

Städenheten föreslås byta namn till lokalvård inom tekniska sektorn i Raseborg.

Avdelningen har fått nya städredskap, nya metoder och nya tankesätt och man arbetar enligt kundernas verksamhet och behov.

- Det arbetas där arbeten finns, arbetar på rätt plats och på rätt ställe med rätta metoder, enligt beredningen.

Den nya titeln lokalvård inom tekniska sektorn behöver användas för att få mer pondus och för att kunna utvecklas ytterligare.

Titeln städare bibehålls

Yrkesbenämningarna på städpersonalen ska att hållas kvar. Exempelvis är städare en person som inte gått någon kurs inom området medan lokalvårdare har gått en tvåårig grundutbildning.

De andra beteckningarna som hålls kvar är städhandledare, städarbetsledare och städchef.

Att avdelningens namn ändras kommer inte att få några ekonomiska konsekvenser.

Tekniska nämnden ska ta ställning till namnbytet på sitt möte i kväll (25.4).

Tillägg 26.4: Tekniska nämnden godkände namnbytet på sitt möte 25.4.

Läs också