Hoppa till huvudinnehåll

Magma: Samernas rättigheter måste ses över

Vägskyltar i Lappland på finska och samiska.
Trygga fortlevnaden för de samiska språken och den samiska kulturen, föreslår Magma. Vägskyltar i Lappland på finska och samiska. Bild: Lehtikuva / Ritva Siltalahti samiska,samisk kultur,samer

Respektera Sametinget som samernas officiella organ och se till att tinget får tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. Det föreslår tankesmedjan Magma i en ny pamflett som presenterades i Helsingfors i dag.

- Trots att man för 20 år sedan erkände samerna som urfolk och Sametinget som dess representativa organ, finns det i dag många brister i hur samernas rättigheter förverkligas, säger Magma.

Riksdagen har under senaste år fattat flera beslut om samernas rättigheter som gått emot både med Sametinget gjorda överenskommelser och emot finsk lagstiftning. I pamfletten ser filosofie doktor Lia Markelin på hur staten förhåller sig till landets enda urfolk, samerna.

En stor stötesten i Finland ser enligt pamfletten ut att vara ett antal riksdagsledamöter som har stort inflytande på hur Finlands samepolitik utformas.

Renskötarsamen Niila och hans renhjord.
Renskötarsamen Niila och hans renhjord. Renskötarsamen Niila och hans renhjord. samer,vetamix,renskötsel (arbete)

- Dessa ledamöter ställer sig starkt emot både en ratificering av ILO 169 och en gemensam nordisk samekonvention. Orsaken är definitionen av vem som är same i Finland, en fråga där riksdagen och Högsta förvaltningsdomstolen har en annan uppfattning än Sametinget, sägs det i pamfletten.

Anna-Maja Henriksson: Ratificera ILO 169

Pamfletten presenterades under seminariet ”Samepolitik i Finland och Norden" där SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson var en av deltagarna.

Henriksson krävde att regeringen går in för att ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk.

- Staten Finland har i årtionden kränkt ursprungsbefolkningens rättigheter, sade Henriksson.

- Det vore viktigt att Finland nu under loppet av jubileumsåret för såväl samernas nationaldag som Finlands självständighet äntligen skulle ta sig i kragen och ratificera konventionen.

Det här föreslår Magma för att förbättra situationen:

  • Respektera Sametinget som samernas officiella organ. Bevilja Sametinget rillräckliga resurser för att utföra sitt arbete.
  • Avsätt tillräckliga resurser för att försäkra en fortlevnad för de samiska språken och den samiska kulturen. Det gäller bland annat att försäkra undervisning i och på samiska och samiska social- och hälsovårdstjänster.
  • Satsningarna på barn och unga måste vara strategiska, långvariga och seriösa. Medieutbudet för unga måste bli bättre.
  • Kunskapsnivån om samer är väldigt låg i Finland. Skolelever, tjänstemän och allmänheten bör få tillgång till mera och bättre information. Sametinget bör få en permanent informatör.

Källor: FNB, Magma, pressmeddelande

Artikeln uppdaterades klockan 13:48 så att det framgår att pamfletten redan presenterats. Samtidigt lades till några stycken text om Anna-Maja Henrikssons hälsningar till statsmakten i samefrågan.