Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg söker samarbetspartner för båthamn i Gammelboda

Två segelbåtar på land.
Det finns behov av att ta upp större båtar till vinterförvaring nära Ekenäs centrum. Två segelbåtar på land. Bild: Yle/Kjell Vikman ssj

Det behövs en plats för sjösättning och upptagning av större båtar i Raseborg. En sådan hamn planeras i Gammelboda och Raseborgs stad vill nu hitta ett företag att samarbeta kring planerna med.

Tanken är komma fram till en lösning som gör det möjligt för alla företag och privatpersoner som vill docka i hamnen.

Alla företag med båtaffärsverksamhet har inte möjlighet att skaffa ett eget strandområde.

Därför finns behovet av en allmän båthamn där företagen kan utveckla verksamhet som vinterförvar och reparation av båtar.

båtupptagning
Det finns upptagningsställen för mindre båtar, men inte för större. båtupptagning Bild: YLE/Mira Myllyniemi båtupptagning

Båthamnen skulle genomföras genom ett så kallat kommersiellt område.

I området skulle det finnas en båtupptagningsramp för motorbåtar som är större än nio meter och tyngre än fyra ton.

För segelbåtar skulle det finnas en lyftplatta för en mobilkran.

I området skulle det finnas tillräckligt med båtplatser, heter det i Raseborgs planer.

Planlagt

Staden har förutsett behovet och i den gällande detaljplanen för Gammelboda finns redan ett strandområde reserverat för båthamnsverksamhet.

En karta.
En ritning som visar var hamnen skulle finnas. En karta. Bild: Raseborgs stad Raseborg,Ekenäs,småbåtshamnar,hamnar,gammelboda

Raseborgs maritima läge leder till möjligheter för båtaffärsverksamhet.

Problemet är att det i Raseborg finns många båtupptagningsplatser för småbåtar, men inte för större båtar.

Bland annat stadens område i norra hamnen och vid Jägarbacken är främst tänkta för småbåtar.

Samarbetspartner

För att verkställa området vill tekniska nämnden i Raseborg ha ett företag som samarbetspartner.

Målet är att hyra ut området till företaget för 30 år.

Företaget ansvarar för att området verkställs stegvis och gör upp en detaljerad verkställighetsplan.

Användningsavgifterna för området slås fast tillsammans med staden och målet är att hålla avgifterna på en rimlig nivå.

Efter arrendetiden på 30 år övergår konstruktionerna i stadens ägo om man inte förlänger avtalet med ett skilt beslut.

Stadens ansvar

Raseborgs stad skulle ansvara för att det byggs en väg till området.

I övrigt är vägförbindelserna till området goda eftersom det ligger vid Baggövägen. Det leder till att det går att köra större båttrailers till området.

Staden sköter också om att det finns vatten- och elanslutning till området.

Till stadens ansvar hör också att muddra till de delar det behövs.

Severi Lahti från Tuuri muddrar
Eventuell muddring faller på Raseborgs stads axlar. Severi Lahti från Tuuri muddrar Bild: YLE/Patrik Enlund severi lahti

Vattendjupet ska kontrolleras, men utgångsläget är att farleden till området är tillräckligt djup eftersom strandområdet har använts för stockflottning.

Staden ska också bevilja de tillstånd som behövs.