Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins fastighetschef: Håll er till fakta

Skolbyggand utifrån.
För några år sedan gjordes en omfattande kartläggning av Hovirinta-fastighetens skick. Då hittade man bland annat fuktskador i huset. Skolbyggand utifrån. Bild: Yle/Monica Forssell hovirinta skola

Föräldrarna är upprörda, för att inte säga förbannade, över situationen med inomhusluften i Hovirinta-fastigheten i S:t Karins. I måndags hölls ett möte som samlade runt 150 personer och föräldrarna är nu så oroliga över situationen att man har diskuterat en bojkott av skolfastigheten. Taisto Nuutinen, chef för S:t Karins fastighetsavdelning, har dock en annan syn på saken.

Institutet för hälsa och välfärd genomförde nyligen en enkät gällande inomhusluften i alla S:t Karins skolor. Svarsfrekvensen i S:t Karins svenska skola var cirka 70 procent och visade att över hälften av eleverna (51%) har symptom som tyder på dålig inomhusluft.

Svarsfrekvensen var lägre i den finska skolan i huset, men visar också att även eleverna på den finska sidan lider av irriterade ögon och snuva.

- Tyvärr ger den enkäten som har gjorts inte svar på vad som orsakar oron för inomhusluften, utan den visar bara att föräldrarna är oroliga för att det förekommer symptom som är förknippade med dålig inomhusluft, säger Taisto Nuutinen.

Jag vill inte tona ner föräldrarnas rädsla. Men man ska ta reda på faktan som finns innan man dömer ut hela fastigheten.― Taisto Nuutinen, chef för S:t Karins fastighetsavdelning.

För några år sedan gjordes en omfattande kartläggning av Hovirinta-fastighetens skick. Då hittade man fuktskador och mikrobväxtlighet i huset. Sedan dess har huset renoverats i flera repriser, men det är oklart om de åtgärder som vidtagits har haft någon effekt.

Taisto Nuutinen är också ordförande för en arbetsgrupp som har hand om inneluftsproblem i staden. Han menar att staden har gjort allt man kan göra.

- Staden har gjort allt vi kan göra sett till de undersökningar som har gjorts. Undersökningar som dessutom görs med jämna mellanrum.

Ännu är skolgången tom
Unken luft, dålig luft och bristfällig ventilation är problem i S:t Karins svenska skola. Det tycker i varje fall elever och föräldrar. Ännu är skolgången tom Bild: YLE/Nina Bergman s:t karins svenska skola

Den information som stadens fastighetsavdelning gick ut med 2014 var enligt S:t Karins svenska skola och föräldrarna knapphändig.

Frågar man Taisto Nuutinen så menar han att man från stadens sida hela tiden är öppen med all information som finns. Dessutom har man enligt Nuutinen haft täta kontakter med S:t Karins svenska skola i just det här ärendet.

- Jag vet inte varifrån det här kommer. Alltså att inomhusluften skulle vara så dålig. Nog måste vi lita på de undersökningar som görs och sedan ta beslut efter vad undersökningarna visar.

Nuutinen menar ändå att han förstår föräldrarnas oro.

- Ingen vill sätta sina barn i en skola där man misstänker att det finns inomhusluftsproblem. Men från stadens sida har vi varit väldigt öppna genom hela den här processen och självklart kommer vi att åtgärda allt som behöver åtgärdas.

Flera berättelser om år av bihåleinflammationer

S:t Karins fastighetsavdelningschef menar att debatten har skenat iväg och att problemen har fått alldeles för stora proportioner.

- Det verkar finnas en misstro mot stadens sätt att hantera hela den här situationen. Man tror inte på det vi säger. Man tror heller inte på det de sakkunniga säger. Och den här rädslan skapar nästan en hysteri som det inte finns grund för.

Enligt Nuutinen är det viktigt att man läser den fakta som finns och följer de åtgärdsförslag som undersökningarna kommer fram till.

- Jag vill inte tona ner föräldrarnas rädsla. Men man ska ta reda på faktan som finns innan man dömer ut hela fastigheten. Problemen som finns går att åtgärda.

Men det finns samtidigt flera berättelser om år av bihåleinflammationer, ont i halsen, huvudvärk och svindel. Problem som tros ha samband med den dåliga inomhusluften i skolan. Hur ser du på det?

- Självklart tar vi allvarligt på det. Det är absolut inget som vi vill ha och jag förstår verkligen föräldrarnas oro. Men tittar man på fastighetens skick i ett nationellt perspektiv är den i gott skick. Sett till de åtgärder som är planerade är det också fullt möjligt att få fastigheten i ännu bättre skick. Därför vill jag att man i den här diskussionen ska hålla sig till de fakta som finns.

- Det går inte heller att alla föräldrar hör av sig till oss. Vi försöker att svara på allt, men vår tid räcker inte till det. Därför skulle jag gärna se att man håller sig till en talesperson i det här fallet.

- Visst förstår jag oron, men håll er till faktan gällande vad som har undersökts, vad som har renoverats och vad som kommer att göras framöver. Tillsammans tror jag att vi kan komma fram till ett bra slutresultat.

S:t Karins svenska skola
S:t Karins svenska skola Bild: Yle Åboland s:t karins svenska skola

S:t Karins svenska skola och Hovirinnan koulu tar en dag i taget

På måndagen stannade uppemot tio barn hemma från skolan för att deras föräldrar är oroliga för deras hälsa, och på tisdagen diskuterade personalen i S:t Karins svenska skola och Hovirinnan koulu inomhusluften i skolbyggnaden.

- Vi löser en dag i taget. Vi vill att alla elever kommer till skolan så vi håller undervisningen ute på torsdagen i båda skolorna. Vi kom överens om att försöka vara ute så mycket som möjligt resten av våren och därför är det viktigt att eleverna har lämpliga utekläder så de klarar sig utan att frysa. Vi kom överens om att utnyttja skolans matsal som vanligt och använda klassrummen de lektioner som hålls inne, skriver Maria Engblom, rektor för S:t Karins svenska skola, i ett mejl till Yle Åboland.

Stadsstyrelsen diskuterar ärendet den 8 maj.

Enligt Taisto Nuutinen kommer staden nu att fortsätta med de renoveringar man tidigare har kommit överens om. Renoveringar som baserar sig på en kartläggning av byggnadens skick, en kartläggning som gjordes 2014. Staden har också tagit initiativ till ett diskussionsmöte.

- I maj kommer vi att ordna en diskussion där alla får komma till tals. Vi ska fråga alla parter om ett datum som passar och någon gång i maj blir det mötet av, säger chefen för S:t Karins fastighetsavdelning.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland