Hoppa till huvudinnehåll

Laxfisket tidigareläggs i Bottniska viken

fiskare med ryssja
Arkivbild. fiskare med ryssja Bild: Yle/Mikael Kokkola pontonryssja

Laxfisket utefter den österbottniska kusten tidigareläggs i år. Regeringen antog på torsdagen en ny förordning om laxfiske.

Yrkesfiskarna får fånga lax till högst 25 procent av den individuella fiskekvoten med en ryssja i Bottenhavet 1.5 - 9.6, i Kvarken 6.5 - 14.6, Bottenhavet 11.5 - 19.6 och i den innersta delen av Bottenviken 16.5 - 24.6.

Tidigare år har laxfisket fått inledas först närmare midsommar.

Den ändrade förordningen gör att man kan få inhemsk lax till midsommar och att värdet av fångsten stiger.

Varje yrkesfiskare får fånga lax till högst 25 procent av den individuella fiskekvoten under den tidigarelagda fiskeperioden.

De vilda laxbestånden hotas inte

Regleringen av laxfisket grundar sig på forskningsdata och expertbedömningar.

Enligt Naturresursinstitutet riskerar den ändrade förordningen inte de vilda laxbestånden.

Finlands kvoter för laxfiske i Bottniska viken har minskat.

År 2017 uppgick kvoten till cirka 27 000 laxar jämfört med år 2013 då kvoten var cirka 35 000 laxar.

Fiskarnas individuella fiskekvoter är därför 20-30 procent mindre än de genomsnittliga fångsterna under de tidigare åren.

Laxbeståndens livskraft ska säkras

Under den tidigarelagda fiskeperioden får det fångas 5 500 laxar, av vilka omkring 3 500 uppskattas vara vilda laxar.

Det här betyder inte att fisket ökas utan att fiskarna fångas tidigare än förut.

Syftet med förordningen är att säkra laxbeståndens livskraft och mångfald som är ett av målen i Finlands lax- och havsöringsstrategi.

Ett annat mål är att man vill skapa goda förutsättningar för det kommersiella fisket, fritidsfisket och fisketurismen.

Läs också