Hoppa till huvudinnehåll

Ljusning på arbetsmarknaden - färre arbetslösa och fler jobb

Bildkollage, olika yrkesgrupper
Bildkollage, olika yrkesgrupper Bild: Yle arbetslöshet

De färskaste siffrorna över arbetsmarknadsläget ser hoppfulla ut. I mars i år fanns det över trettiotusen färre arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan. Också antalet lediga jobb har ökat.

I slutet av mars var dryga 317 000 personer i Finland arbetssökande, det är nästan 34 000 färre än samma tid i fjol. Det här visar siffror från Arbets- och Näringsministeriet som publicerades i dag.

Antalet arbetslösa månad för månad

Senast de arbetslösa arbetssökande var så här få var i september 2014. Arbetslösheten har minskat mer bland männen.

Med hjälp av vår interaktiva grafik kan du titta närmare på hur arbetsmarknaden ser ut där du bor. Grafiken visar bland annat hur arbetslösheten har utvecklats, vilka yrken som är drabbade och hurdana jobb som finns lediga.

Artikeln fortsätter under grafiken.

Kolla läget där du bor

Välj kommun:

Utveckling

Åldersfördelning

Längd på arbetslösheten

Könsfördelning

Yrken

YrkeAntal

Män utan utbildning har fått jobb

Arbetslösheten har minskat på alla utbildningsnivåer men mest bland dem som har grundläggande utbildning. Där har minskningen varit 19 procent.

Ser man till könsfördelningen är det bland männen arbetslösheten minskat mest.

Bland de arbetslösa arbetssökande har männens arbetslöshet minskat med 12 procent och kvinnornas med bara 7 procent.

Bland yrkesgrupperna minskade arbetslösheten mest bland byggnadsarbetare.

Fler kvinnor söker jobb

I mars i år fanns det totalt 324 000 arbetssökande män och 312 000 arbetssökande kvinnor.

14 000 färre män söker jobb nu än i mars i fjol, men 3 900 fler kvinnor.

Till de arbetssökande hör också personer som har jobb men som har anmält sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån.

Fler lediga jobb

I mars i år fanns det också 14 600 fler lediga jobb att söka än i mars i fjol. Det totala antalet lediga jobb var över 123 000 i mars 2017.

Mest hade de lediga jobben ökat bland transportarbetare.

Två olika sätt att räkna ut arbetslöshet

Arbets- och näringsministeriets siffror bygger på de människor som har registrerat sig som arbetslösa vid arbets- och näringsbyråerna. I siffrorna räknas in personer som inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatta i företagsverksamhet. Dessutom inkluderas heltidspermitterade.

Statistikcentralen har en snävare definition. Som arbetslösa räknas bara personer som under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och som kan börja arbeta inom två veckor. Metoden bygger på internationella standarder vilket innebär att Statistikcentralens siffror är internationellt jämförbara.

Läs också