Hoppa till huvudinnehåll

Övning i Karleby: Våldshot mot skola

Övningen ägde rum i Kpedus campus i Karleby
Övningen ägde rum i Kpedus campus i Karleby Övningen ägde rum i Kpedus campus i Karleby Bild: Yle/ Kjell Vikman Karleby,övningar,våld -- skola,kpedu

Sjukvårdsutbildningen i Karleby utsattes för hot om våld utifrån på torsdagen. Det var utgångsläget för polisen, gränsbevakningen, taktiska första hjälpen och sjukvårdsutbildningen vid Kpedu i Karleby inför storövningen på torsdagen.

Bakgrunden till övningen är tidigare händelser i landet med skolskjutningar och behovet av att träna och öva samarbetet mellan olika myndigheter och skolor i händelse av våld i skolor.

Personal och studerande var medvetna om övningen på förhand

Sjukvårdsutbildningen på andra stadiet i Karleby omfattar cirka 500 studerande och av dem var cirka 150 involverade i övningen.

Tredje våningen vid Välfärdscampus som huset på Hälsovägen 1 kallas var separerad från de övriga utrymmena och det var där som övningen skedde.

Informationen om övningens upplägg är såtillvida knapphändig att polisen efteråt bara meddelade att det förekommit våld i sammanhanget och att hot mot utbildningsenheten hade uttalats på sociala medier.

- Polisens strategi är att hålla operativa åtgärder hemliga men utgångsläget var att det skulle vara realistiskt, säger överkommissarie Erkki Kerola som ledde övningen där också gränsbevakningen var inblandad.

- Skolan vidtog de åtgärder som man tränat på inför liknande situationer och lärarna låste in sig i lektionssalarna med sina studerande.

Skolledningen var nöjd

Kaija Kähäri-Wiik är säkerhetschef på utbildningsenheten och hon var nöjd med torsdagens övning och hur den förlöpte.

- Min första tanke är det lyckades, studerande och personal engagerade sig väldigt fint i övningen, säger Kaija Kähäri-Wiik.

- De skyddade sig i lektions-och arbetsutrymmen på det sätt de borde.

Säkerhetschef Kaija Kähäri-Wiik och överkommissarie Erkki Kerola
Kaija Kähäri-Wiik och Erkki Kerola. Säkerhetschef Kaija Kähäri-Wiik och överkommissarie Erkki Kerola Bild: Yle/ Kjell Vikman Karleby,överkommissarie

Sjukvårdsstuderande hör till en grupp arbetstagare som kan utsättas för våld i det fortsatta arbetslivet och också ur den synvinkeln är det viktigt att öva redan inom ramen för utbildningen för situationer som kan uppstå.

- Det är viktigt att de får erfarenhet av hur man skall agera, säger Kähäri Wiik.

Taktiska första hjälpen ryckte också ut

Det finns speciella grupper av sjukvårdspersonal, taktiska förstahjälpen, som rycker ut tillsammans med poliser när hotande situationer lik den under övningen i Karleby uppstår. Den personalen har fått specialskolning för sådana uppdrag.

- Det var en lyckad övning, på rätt sätt realistisk och utmanande, säger Oscar Hagström som är förstavårdschef på Soite.

- Nu ser vi att övningarna börjar bära frukt.

Förstavårdschef Oscar Hagström vid Soite i Karleby
Oscar Hagström Förstavårdschef Oscar Hagström vid Soite i Karleby Bild: Yle/ Kjell Vikman Karleby,oscar hagström

Läs också