Hoppa till huvudinnehåll

Pappersaktiernas tid förbi - Sampoaktier blev värdelösa

Aktiebrev
Aktiebrev Bild: Derrick Frilund Sampokoncernen

Nu är alla herrelösa Sampoaktier värdelösa. Sampos bolagsstämma hölls på torsdag eftermiddag och redan i början stod det klart att de pappersaktier som inte kommit till rätta och omvandlats till digitala aktier på ett värdeandelskonto, har förlorat sitt värde.

Det hela började i höstas då Sampo skickade ut ett brev till 75 000 personer, som fanns i deras ägarregister.

Brevet var en välmenad påminnelse till ägarna att de skulle konvertera sina pappersaktier till digitala aktier. Sampo ville varna sina ägare för att aktierna kunde bli värdelösa vid vårens bolagstämma.

Från och med nästa år behöver aktier inte alls finnas i pappersform, och därför ville Sampo digitalisera sin aktiestock.

Oroliga aktieägare

Brevet som Sampo skickade ut den 7 november i fjol ledde till att bolaget blev fullständigt nerringt att oroliga kunder.

Det stora problemet var att många hade slarvat bort aktiebreven, eller inte ens visste om att de ägde sådana.

Det kan finnas många orsaker till den här okunskapen.

Till exempel kunde personer som tidigare ägt aktier
i andra bolag som senare hade fusionerats med Sampo - till exempel Industriförsäkring - ha fått Sampoaktier vid fusionen vilket kanske hade undgått dem.

Förlängd deadline

Processen för aktieägare utan aktiebrev har varit krånglig och tidskrävande och krävt behandling i tingsrätt. Aktierna skulle ogiltigförklaras, för att senare kunna omvandlas till digitala aktier på ett värdeandelskonto.

För dem som hade aktiebreven i förvar har det gått enklare, men har ändå krävt besök på banken och öppnande av ett värdeandelskonto.

Deadline förlängdes åtminstone en gång, men vid torsdagens bolagsstämma den 27 april tog nådatiden slut.

På torsdag eftermiddag var det inte klart hur många aktier som förlorat värde och hur många aktieägare som drabbats.

Läs också