Hoppa till huvudinnehåll

Premiering på Yle

Yle följer direktiven för statsägda bolag då det gäller belöningar och de är ett ledningsverktyg som omfattar alla Yleanställda. Syftet är att främja att Yles strategiska mål uppfylls.

På Yle betalas största delen av belöningarna i form av premier. Premierna betalas för exceptionellt goda arbetsinsatser som på ett betydande sätt har främjat de strategiska målen.

Direktörerna, chefer med ett stort ansvarsområde och anställda med särskilt betydande och breda arbetsuppgifter har personliga styrkort. De belönas endast på basen av de mätare och mål som slagits fast i förväg.

Styrelsen beslutar om utbetalning av premier

Belöningarna är alltid kopplade till bolagets ekonomiska situation. Yles styrelse fattar varje år beslut om i vilken mån belöningar ska betalas ut – eller om de ska betalas ut över huvud taget. Styrelsen fattar också beslut om resultatmålen för Yles högsta ledning.

Yles premieringar har i genomsnitt motsvarat en andel på drygt en procent av bolagets hela lönesumma.

Belöning förutsätter att verksamheten är förenlig med Yles värderingar och utmärkta arbetsprestationer.

Vid resultatpremiering krävs det enligt direktiven för statsägda bolag att målen är ambitiösa och att prestationerna är exceptionellt bra.

 • Problem med mottagningen?

  Mottagning av Yles innehåll och tjänster

  Har du problem med mottagningen av Yles innehåll och tjänster. Här får du hjälp!

 • Du kan ta del av Yles utbud även utomlands

  Frågor och svar om anvädningen av Arenan inom EU

  Du kan ta del av vårt utbud på Yle Arenan och svenska.yle.fi även då du befinner dig utomlands. Upphovsrättsavtal begränsar distributionen av vissa innehåll utanför Finland.

 • Yles årtionden

  De viktigaste händelserna från Yles årtionden.

  Mycket har hänt i Yles historia. Här kan du läsa mer om några av de viktigaste händelserna från Yles årtionden.

Läs också

Frågor och svar

Inga artiklar hittades med den valda bokstaven. Var god välj en annan.

Bolaget