Hoppa till huvudinnehåll

Våtmarken i Snappertuna så gott som klar – se bilder

En våtmark. I bakgrunden syns skog.
Våtmarken blir en slags reningsstation för vattenmassor från åkrar som rinner ut i havet. En våtmark. I bakgrunden syns skog. Bild: Yle/Veronica Montén Snappertuna,Raseborg,våtmarker,Västnyland,våtmarken i broby

Efter många tag med grävskopan och otaliga traktorlass med jord har den nya våtmarken i Broby nu tagit form. Våtmarken gör både djurlivet, havet och jordbrukaren en tjänst.

Våtmarken har byggts på en sank mark där det inte gick att odla. En halv meter av jorden har grävts bort och sedan har man gjort vallar runt omkring, förklarar Anders Wasström som är markägare och initiativtagare till våtmarken.

- Vi har också vallat in ett utfall som kommer bredvid åkern så att åkrarna inte ska svämma över om det blir häftiga regn under växtperioden.

En våtmark som byggts i närheten av en åker. I bakgrunden syns skog.
Vallar har gjorts kring våtmarken. En våtmark som byggts i närheten av en åker. I bakgrunden syns skog. Bild: Yle/Veronica Montén Snappertuna,Raseborg,våtmarker,Västnyland,våtmarken i broby

Förut när Wasströms åkrar svämmats över har gödseln försvunnit ut i havet. Den nya våtmarken ska sätta stopp på detta.

Vattnet renas i våtmarken

Till våtmarken leds vatten från ett utloppsdike som kommer från åkermarker, förklarar Ville Wahteristo som jobbar som miljöinspektör vid Raseborgs stad.

- I våtmarken får vattnet lugna ner sig en aning så att sediment som består av näringsrika partiklar sjunker till botten.

De växter som lever i våtmarken kan dra nytta av det näringsrika vattnet och på så sätt filtreras vattnet. I praktiken betyder det att vattnet som senare rinner ut i Ekenäs skärgård är renare.

Ett gäng med fåglar flyger över en våtmark.
En hel del fåglar har redan hittat till den nya våtmarken. Ett gäng med fåglar flyger över en våtmark. Bild: Yle/Veronica Montén Snappertuna,Raseborg,våtmarker,Västnyland,våtmarken i broby

Våtmarken är inte bara bra för miljön och Anders Wasströms åkrar. Den är också ett tillhåll för fåglar. I våtmarken finns flera uddar och öar som fåglarna kan dra nytta av.

- Fåglarna har bättre att häcka på öarna. Dit kommer inte mårdhunden och rävarna så enkelt. Då måste de simma, säger Wasström.

Lite kvar att göra

Ännu finns det lite jobb kvar att göra på våtmarken, som har en budget på 65 000 euro. Kanterna ska göras jämna för att underlätta underhållsarbetet.

Anders Wasström och Ville Wahteristo står på en åker och blickar ut över en våtmark i Snappertuna.
Anders Wasström och Ville Wahteristo blickar ut över våtmarken i Snappertuna. Anders Wasström och Ville Wahteristo står på en åker och blickar ut över en våtmark i Snappertuna. Bild: Yle/Veronica Montén Snappertuna,Raseborg,våtmarker,Västnyland,våtmarken i broby

Det är viktigt att våtmarken inte växer igen.

- Kanterna ska slås. Kommer det mycket jordmassor eller sediment dit så ska man putsa och ta bort det och köra upp det på åkern. Det är ju där jag vill ha näringsämnena, säger Anders Wasström.

En våtmark i ett öppet åkerlandskap.
Anders Wasström ser hellre näringsämnena i åkern än i vattendragen. Den nya våtmarken hjälper till för att det ska gå så. En våtmark i ett öppet åkerlandskap. Bild: Yle/Veronica Montén Snappertuna,Raseborg,våtmarker,Västnyland,våtmarken i broby

Våtmarken har förverkligats genom ett samarbete mellan markägare och Raseborgs stad. Pengarna har beviljats både från statliga Närings- trafik- och miljöcentralen och EU.