Hoppa till huvudinnehåll

Åland vill diskutera EU-parlamentsplats i samband med brexit

Katrin Sjögren står och pratar vid en dator
Lantrådet Katrin Sjögren menar att Åland har rätt till en plats i EU-parlamentet. Katrin Sjögren står och pratar vid en dator Bild: Ålands Radio & TV/Cecilia Ekströmer Åland,Lantråd,Katrin Sjögren

Frågan om en åländsk plats i Europaparlamentet lyfts igen av Ålands landskapsregering. I en skrivelse till statsrådet föreslås ett möte för att diskutera frågan mot bakgrund av att Storbritannien lämnar EU.

Landskapsregeringen vill att Finland i sina positioner stödjer en omfördelning av alla, eller en del av, Storbritanniens 73 platser samt att Finland, om man tilldelas en eller flera platser, överlåter en till Åland.

Regionernas Europa

- Både grundlagsutskottet och i statsrådets principbeslut från 2009 erkänner man att det finns en legitim rätt för Åland att hävda sin särställning och rätt till plats i Europaparlamentet, säger det
åländska lantrådet Katrin Sjögren, liberal.

Om Europaparlamentet beslutar att platserna ska vara kvar menar Sjögren att ett alternativ är att de fördelas på självstyrande regioner som finns i flera av medlemsländerna.

- EU kallas ju för regionernas Europa och då kan man tänka sig ett sådant scenario, menar Katrin Sjögren.

Egen valkrets

Kravet från Åland är fortfarande att bli en egen valkrets i EU-valet. Det föreslog också Ålands lagting i ett så kallat lagstiftningsinitiativ till riksdagen år 2006.

Förslaget förkastades men grundlagsutskottet ansåg att det var motiverat att fortsätta diskussionen på europeisk nivå. Utskottet ansåg att frågan om inflytande är viktig också för att landskapet Ålands särställning är unik i Europa.

Å andra sidan ansåg utskottet också att förslaget rimmade illa med kravet på proportionellt valsätt eftersom en egen parlamentsplats för Åland då skulle ha inneburit en ledamot per 27 000 invånare jämfört med en ledamot på 408 000 i resten av landet.

Principfråga

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström menar ändå att man måste utgå från grundprincipen att Ålands lagting, precis som riksdagen, har gett ifrån sig makt och då också borde kompenseras för det.

- Det är alltid en huggsexa om de 13 platser Finland har i Europaparlamentet. Nu har Kristdemokraterna inte en egen plats och förra perioden hade Vänsterförbundet inte någon plats i Europaparlamentet, säger Löfström.

Mats Löfström sitter på en stol.
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Mats Löfström sitter på en stol. Bild: Ålands Radio & TV / Bengt Hannus Åland,Riksdagsledamot,Mats Löfström

Löfström betonar, liksom lantrådet Katrin Sjögren, tidigare principbeslut från tiden då Matti Vanhanen var statsminister.

Vanhanen är nu ordförande för riksdagens utrikesutskott och Mats Löfström säger att han påmint Vanhanen om de tidigare ställningstagandena.

Bästa chansen någonsin

Julia Lindholm är Ålands specialmedarbetare i Bryssel och hon menar att det här är bästa chansen på länge för landskapet att få en parlamentsplats.

- För några år sedan trodde vi inte att ett land skulle lämna Europa och att det skulle bli lediga platser i parlamentet, säger Julia Lindholm.

Julia Lindholm sitter och ler
Ålands specialmedarbetare i Bryssel, Julia Lindholm, anser att det nu finns ett annat rörelseutrymme än tidigare. Julia Lindholm sitter och ler Bild: Ålands Radio & TV / Bengt Hannus Åland,Europeiska unionen,specialmedarbetare i bryssel

Lindholm menar att man nu har en helt ny situation med ett annat rörelseutrymme än tidigare. Som exempel nämner hon att Carl Haglund 2011-2012 föreslog att autonoma regioner skulle få parlamentsplatser men inte fick gehör för det.

Å andra sidan vill EU-kommissionen nu ogärna ha en diskussion om ett självständigt Skottland och regeringen i Spanien vill inte stöda en självständighet för den spanska regionen Katalonien.

Hur platserna i Europaparlamentet ska fördelas i framtiden är i dag, enligt Julia Lindholm, mycket oklart.

Frågan diskuteras sedan tidigare i det ansvariga utskottet i parlamentet som funderar på hur sammansättningen ska se ut efter nästa val.

Målsättningen är att hitta en permanent, matematisk lösning för antalet platser, en formel som ska kunna användas också om nya länder kommer med i EU.

- Men i slutändan blir det ändå en politisk lösning på vilken formel som ska användas och hur många platser det ska finnas i Europaparlamentet, säger Julia Lindholm.

Text: Bengt Hannus/Ålands Radio & TV

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes