Hoppa till huvudinnehåll

Förväntningar på kulturministern

sångare
sångare Bild: Mika Kanerva rockkonsert

Sannfinländarna utsåg igår Sampo Terho till ny kultur-, idrotts- och Europaminister. I väntan på vad den nya kulturpolitiken i praktiken kommer att innebära talade vi med kulturaktiva personer om vad de hoppas på.

Karaktärerna Patrik och Vivi blir tagna på bar gärning i pjäsen En fru för mycket.
Sommarteater i Borgå... Karaktärerna Patrik och Vivi blir tagna på bar gärning i pjäsen En fru för mycket. Bild: Yle / Hanna Othman charlotta liitiäinen,Postbacken,teaterkonst
Mikael Fröjdö med en violin
...respektive Kronoby. Mikael Fröjdö med en violin Bild: Knut Wien spelmannen fux

Kultur görs överallt, på en massa olika sätt. En form som möter många är den regionala sommarteatern.

Iwe Ekström är verksamhetsledare för Esbobygdens ungdomsförbund som har hand om Finns sommarteater.

Den egna verksamheten finansieras med bland annat kommunala och privata bidrag, men i ett större perspektiv påverkar ministeriets prioriteringar.

- Vi är en del av takorganisationen Finlands Svenska ungdomsförbund och landskapet Nyland som är beroende av bidrag.

Vad önskar du av den nya ministern?

- Förståelse för landets tvåspråkighet. Insikt i vad som händer på finlandssvenskt håll. Och att man inte bara ska köra en väldigt finsk linje.

Ida (Ellen Haakana) och Emil (Albin Hampf).
Sommarteater i Raseborg. Ida (Ellen Haakana) och Emil (Albin Hampf). Bild: Yle/Tove Virta raseborgs sommarteater 2015,Raseborg

Hur kan man visa att den finlandssvenska kulturen behövs?

- Kultur som görs på gräsrotsnivå kunde tas fram mer i finlandssvenska medier, vilket även kunde inspirera de finska medierna. Det finns mer än Strömsö, vilket ju alla hänvisar till, att det går eller inte går som på Strömsö. Men det finns så mycket mer kultur, sådan som inte är så synlig, konstaterar Ekström.

- Det är ett enormt arbete som sker på föreningsnivå runt om i landet och som bidrar till att människor kan samlas och umgås med positiva förtecken.

Det är ju den som reagerar, som får fram känslorna.

Barbara Savolainen. Bild: Yle / Anne Hämäläinen barbara savolainen

Barbara Savolainen var tidigare journalist på Yle och kallar sig numera konstjournalist, dvs hon målar det hon vill påverka samhället med.

Savolainen är kritisk, inte bara till vad den kommande sannfinländska kulturpolitiken eventuellt kommer att innebära, utan även till den föregående ministerns arbete.

- Det är inte så att vi haft något bra och nu kan få det sämre. Men vi kan få det ännu sämre än vi haft det nu, säger Savolainen.

Kultur=viktigt

- Vi har många negativa saker i samhället och då behöver vi kulturen. Det är ju den som reagerar, som får fram känslorna.

Dels, säger Savolainen, behöver man från statligt håll uppmuntra konstnärer att stå på sig och visa vad de kan, dels handlar det om hur de ekonomiska stöden fördelas.

- All verksamhet är beroende av ett visst ekonomiskt stöd. Man kan få mycket dåligt till stånd som kulturminister, om man vill.

Färger i bildkonstnär Antti Ojalas atelje
Färger i bildkonstnär Antti Ojalas atelje Bild: Yle/Helena von Alfthan antti ojala
Det är dags att börja kämpa för mänskliga rättigheter, friheten att uttrycka sig själv och friheten att vara den man är.

Lena Séraphin
Lena Seraphin. Lena Séraphin Bild: Yle lena

Bildkonstnär Lena Séraphin sysslar med installationer och rumslig gestaltning. Hur påverkar prioriteringarna inom kulturministeriet hennes arbete?

- Helst skulle jag vilja säga att det inte påverkar mig, men visst står jag i relation till regeringens beslut både som finsk medborgare och utövande konstnär.

Ekonomiska stöd som kulturministeriet fördelar är viktiga men ännu hellre lyfter Séraphin upp att politiken har möjlighet att påverka samhällsklimatet - ett klimat som hon upplever att de två-tre senaste åren har utvecklats mot ett sämre håll.

- Det finns en stor benägenhet till hatretorik. Samtidigt pågår en form av dehumanisering, som märks i hur asylsökande bemöts.

Hur kopplar du det till kulturministerposten?

- Jag tror att det att sannfinländarna sitter i regeringen har bidragit till att man kan tala om andra människor på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

Hårda uttalanden kan senare sen bortförklaras med att de aldrig skulle tas på allvar, menar Séraphin.

Med den sannfinländska politiken har ett vi-och-dem-tänkande ökat, anser Séraphin och tillägger:

- Jag förstår inte tanken på att vi ska klara oss på egen hand, med sjunkande nativitet och en dödlighet större än födelsetalet.

Kultur har egentligen med mänskliga rättigheter att skaffa, säger Séraphin.

- En frihet att uttrycka sig och ta del av andra människors liv.

Vad önskar du av den nya kulturministern?

- Jag önskar en öppenhet och att kuĺturen ska få definiera sig själv, att den inte ska behöva förstärka förutbestämda samhällsvärderingar. Det är också viktigt att ha en bred syn på vad kultur kan vara.

- Sen är det också bra att diskutera kulturens egenvärde, så man inte i första hand tänker att kulturen ska ha syften utöver sig själv.

Här kan du lyssna på intervjuerna i Vegas eftermiddagssändning

Artikeltexten kompletterad 3.5. Ljudfil tillsatt.