Hoppa till huvudinnehåll

Olika uppfattningar i fallet Kaleva

rådhuset i lovisa
rådhuset i lovisa Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,lovisa rådhus

Stadsstyrelsen i Lovisa och utvecklingsdirektör Sten Frondén samt före detta stadsdirektören Olavi Kaleva har vitt skilda uppfattningar om trasslet kring en eventuell tomtaffär med företaget Eltete.

– Vi har helt annorlunda syn på saken än stadsdirektören. Det framkom redan på styrelsemötet på måndag, säger stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

För högt pris

I sin utredning till stadsstyrelsen skriver Olavi Kaleva att både han och utvecklingsdirektör Sten Frondén ansåg att det pris Eltete begärde och som stadsstyrelsen hade godkänt för tomten i Drottningporten, var för högt.

Stämmer då Sten Frondéns bild av händelseförloppet överens med det som Kaleva beskriver i sin utredning – särskilt vad gäller att tomten upplevdes som för dyr?

Frondén säger att det stämmer överens med verkligheten. Kaleva och Frondén har diskuterat ärendet tillsammans hela vägen.

– Vi begärde in Newsecs värdering av tomten alldeles på slutet. Det var den som slutligt gjorde det klart att det juridiskt var ganska omöjligt [för staden att köpa tomten], säger Frondén.

Oväntat slut

Yle Östnylands reporter frågar också hur Frondén ser på hur det hela slutade.

Den delen säger Frondén att han inte riktigt skulle vilja kommentera.

– Det är kanske skäl i alla fall att konstatera att vad gäller den här enskilda affären så visst fanns där meningsskiljaktigheter och skillnaderna i priser var ändå nog betydande. Men på basis av det tror jag inte att han skulle ha dragit den slutsats han gjorde.

Ärendet gavs offentlighet

I början av veckan sade Heijnsbroek-Wirén i tidningen Östnyland att hon och stadsstyrelsen upplever att stadsborna inte behöver få närmare information om saken. Hon säger att det berodde på att de då trodde att Kalevas utredning var sekretessbelagd eftersom det berörda företagets namn figurerar i den.

– På onsdagen märkte vi att det inte finns någon paragraf som säger att utredningen ska hållas hemligstämplad. Det hade dessutom gjorts förfrågningar av fullmäktigeledamöter för att få se den så den skulle ändå ha spridits och dessutom förstod jag att stadsdirektören själv ville att ärendet får offentlighet.

Hon tycker det är beklagligt att företaget Eltetes namn står i utredningen och känner att det är oschysst mot företaget. Hon säger att hon inte vill att företagarna i staden ska känna sig illa berörda och beklämda över att de hamnar in i en härva som den här.

Ny direktörsstol?

Utvecklingsdirektör Sten Frondén var kommundirektör i Liljendal innan kommunsammanslagningen 2010. Är han intresserad av att bli stadsdirektör i Lovisa?

Frondén skrattar innan han ger ett kort och koncist svar.

– Definitivt inte.

Heijnsbroek-Wirén säger att hon vet att många kommuner just nu håller på att söka ny stadsdirektör och att det är en process som kan vara långdragen.

– Då vi börjar diskutera det här så ska vi lyfta fram de ärenden och möjligheter som Lovisa har. Jag tror nog att vi har dragningskraft för att få en ny direktör. Efter att allt det här har klarnat, så tror jag inte att det har skadat Lovisas rykte som en attraktiv arbetsplats, säger hon.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland