Hoppa till huvudinnehåll

Skarp kritik mot lagberedningen: Konsekvenserna av valfriheten har inte utretts tillräckligt

Pappershögar
Lagberedningen har lidit av brådska och bristande konsekvensbedömning, påpekar rådet för bedömning av lagstiftningen. Pappershögar Bild: Malin Ekholm/Yle pappershögar

Lagberedningen haltar - igen. Den här gången prickas beredningen av lagförslaget om valfrihet inom social- och hälsovården. Rådet för bedömning av lagstiftningen rekommenderar ändringar i förslaget.

- Det brister särskilt i konsekvensbedömningen, säger rådets ordförande Leila Kostiainen.

Valfriheten är en omfattande reform och konsekvensbedömningen är avgörande. Den verkar ha berett lagstiftarna särskilda problem.

- Lagberedarna borde presentera mätbara instrument för att peka på bästa och sämsta scenariot visavi valfriheten, säger Kostiainen.

Hur är det med tillgången på personal?― ordförande Leila Kostiainen, rådet för bedömning av lagstiftningen.

För tillfället innehåller konsekvensbedömningen många osäkerhetsmoment, enligt rådet.

Rådet för beredning av lagstiftningen har i uppdrag att ge synpunkter på regeringens förslag och deras konsekvenser ifall de godkänns.

Nya landskapen särskilt utsatta

I sitt uttalande påpekar rådet vidare att de nya landskapen är särskilt utsatta, eftersom deras utgångspunkter kommer att vara väldigt olika, inte minst på grund av att det affärsekonomiska kunnandet kring vård och hälsa varierar.

Hur hitta personal till de olika tjänsteleverantörerna? Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist libeckska

- Hur är det med tillgången på personal, frågar rådet vidare. Bedömningarna i lagförslaget är tunna här.

Rådet saknar också en mer teoretisk betraktelse kring - som det högtidligt heter - finansierings- och ersättningssystemets stimulanseffekt för företagen.

Tanken är att aktörerna i vården ska sköta om finländarna så väl att tjänsterna behövs så lite som möjligt. Frågan är hur det ska gå till.

- Den har lagberedarna inte utvecklat i tillräckligt hög grad, skriver rådet.

Hur man ska lyckas dimensionera vårdbehovet rätt och kostnadseffektivt framgår inte ur lagförslaget.

- Mycket av besluten överlåts åt landskapen att fatta och då kan systemet se väldigt brokigt ut i olika delar av landet, säger Leila Kostiainen.

Hur är det med konkurrensen i Kajanaland eller Lappland?― rådets ordförande Leila Kostiainen.

Kungstanken är ju att medborgarna skulle ha tillgång till flera olika aktörers tjänster. Det betyder att det är viktigt med konkurrens på området.

- Konkurrens föds när det finns flera olika företag som erbjuder tjänster, förtydligar Kostiainen - och man vet inte i nuläget om det kommer att finnas många aktörer. Tänk till exempel på Kajanaland eller Lappland.

Rådet frågar också hur det står till med den planerade informations- och kommunikationstekniken som borde tas i bruk när valfriheten träder i kraft.

- Den borde fungera för att finländarna ska få information på nätet om vilka tjänster som finns till buds.

En näve full med pengar
Vad kostar informationen om alternativen? En näve full med pengar Bild: All Over Press korruption,pengar,muta
Hur mycket skattepengar går åt? Det är viktigt då det är fråga om stora summor.― rådets ordförande Leila Kostiainen.

I lagförslaget sägs att it-systemen kan byggas först när man har erfarenheter av hur valfriheten fungerar.

- Då är läget det att när valfriheten träder i kraft så har medborgarna inte möjlighet att jämföra tjänsterna sinsemellan. Det finns inte information, påpekar Kostiainen.

Regeringen har inte heller kunnat uppskatta hur mycket pengar de nya it-systemen kräver och varifrån pengarna tas.

- Hur mycket skattepengar går åt? Det är viktigt då det är fråga om stora summor.

Det är bråttom med lagförslaget

- Jag har ingen annan information än att lagförslaget borde ges vidare den fjärde maj. Det är ytterst kort tid dit, kommenterar Kostiainen.

De här synpunkterna som rådet har framfört borde tas i beaktande i lagförslaget.

- Det är vår rekommendation, påpekar hon.

Läkare
Tar man tillvara informationen från pilotförsöken? Läkare Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Karleby,läkare,vård

Kostiainen avslutar med att säga att en väldigt omfattande reform genomförs i ytterst brådskande takt.

- Det får oss att begrunda ifall alla parter inser följderna av besluten i det här skedet.

Hon poängterar ännu betydelsen av pilotering gällande valfrihet.

- Den skulle ge möjligheter till korrigeringar av de saker som inte lyckas så väl i valfriheten. Tidpunkten för försöken med valfrihet är också central.

- Planeras försöken så att man faktiskt kan ta tillvara de erfarenheter piloteringen ger, frågar hon.

Läs rådets hela rapport här!

Läs mera:

Valfriheten blir verklighet - så här förändras vården för dig!

Hur ska det fria vårdvalet fungera i praktiken? Vilka är mina valmöjligheter? Vem står för kostnaderna? Vi svarar på fem centrala frågor om valfriheten inom vården.

Läs också