Hoppa till huvudinnehåll

Två nya skolhus i Borgå för 10 miljoner

grännäs skola
Grännäs skolas gamla huvudbyggnad. grännäs skola Bild: Yle/Lone Widestam Östra Nyland,Borgå,grännäs skola

Projektplanerna för Tolkis skola och Grännäs skola i Borgå har blivit färdiga.

Skolornas lokaler har planerats så, att de är flexibla och lämpar sig för grupper av olika storlekar med beaktande av öppna inlärningsmiljöer. I planeringen har man också beaktat en effektiverad användningsgrad av lokalerna.

Grännäs skola byggs för 90 elever

Skolans gamla huvudbyggnad kommer att rivas och likaså byggnaden där motionssalen och lokalerna för teknisk slöjd finns. Att bygga om lokalerna är inte längre vettigt på grund av de fuktskador som finns. Dessutom motsvarar inte lokalerna dagens moderna krav på inlärningsmiljön.

Grännäs skolas gamla timmerbyggnad kommer att totalrenoveras. Byggnaden ska få lokaler för teckning samt teknisk slöjd och textilslöjd. Dessutom kommer det att byggas en ny byggnad med klassrum för cirka 90 elever.

Avsikten är att ombyggnads- och nybyggnadsprojektet i den svenskspråkiga Grännäs skola blir färdigt före utgången av år 2018.

Tolkis skola byggs för 140 elever

Tolkis skola är dimensionerad för 140 elever och lokalerna ska också få en svenskspråkig förskola för 21 barn. Skolans nyaste del renoveras och förnyas och i anslutning till den byggs ett annex.

Den gamla delen som byggdes på 1960-talet samt två separata byggnader rivs. Byggnaderna som ska rivas är drabbade av fuktskador. Att sanera dessa byggnader är inte ekonomiskt vettigt.

Byggarbetena i Tolkis skola börjar i november 2018 och skolan blir färdig i februari 2020.

Nästan 10 miljoner euro

Kostnadsberäkningen för Grännäs skola är cirka 4,9 miljoner euro och för Tolkis skola cirka 5 miljoner euro.

Bildningsnämnden behandlar projektplanerna vid sitt möte den 4 maj och avsikten är att stadsstyrelsen beslutar om planerna den 8 maj.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland