Hoppa till huvudinnehåll

Lättare att läsa språk i finska skolor

Lektion i tyska
Lektion i tyska Bild: YLE: Jyrki Ojala Språkundervisning,skolan (fenomen)

Utbudet av språkkurser är sämre i de svenska grundskolorna. I flera tvåspråkiga kommuner har eleverna i finska skolor större valmöjligheterna när det gäller främmande språk. Det visar Spotlights kartläggning.

Alla skolor har det andra inhemska språket och engelska på skolschemat. Men utbudet av kurser i andra språk är begränsat.

Kinesiska på schemat

Språkutbudet varierar mellan skolor men de svenska skolorna kan i bästa fall erbjuda tyska och franska medan de finska skolorna kan erbjuda ett eller ett par språk till. Det är kurser i ryska och spanska och i några kommuner går det också att studera italienska och kinesiska.

Vårt exempel kommer från Helsingfors. Kaisa Spillings son Noah började i Kottby svenska lågstadieskola men nu går han i den finska lågstadieskolan Käpylän yhtenäiskoulu.

Kaisa Spilling
Kaisa Spilling beslöt byta skola för sin son Noah. Kaisa Spilling Bild: YLE: Jyrki Ojala kaisa spilling

- Vi ville ha lite mer språkmöjligheter. Istället för att börja läsa finska på trean så fick han möjlighet att ha engelska och sen franska på fyran, förklarar Kaisa Spilling.

Noah, som nu går på sexan, har läst franska i snart tre år. I den svenska skolan hade han fått vänta för att få studera ytterligare ett främmande språk förutom engelskan.

Sämre utbud i svenska skolan

Niclas Rönnholm är undervisningschef för de svenska skolorna i Helsingfors och han medger att utbudet av språkkurser är sämre i de svenska skolorna.

- De mindre närskolorna, med alla sina fördelar, är små och då är en årskull ganska liten och då räcker det helt enkelt inte till med elever att förverkliga väldigt många språk för en årskurs.

En annan orsak till att de svenska skolorna inte kan erbjuda fler främmande språkkurser är finskan.

- Vi stärker finskan hos eleven som ofta är ett väldigt viktigt språk i barnens liv.

I Helsingfors börjar eleverna i de svenska skolorna läsa finska redan på årskurs två.

Av de 18 kommuner som har svenska och finska högstadier och som svarade på Spotlights enkät så har de finska skolorna i 10 kommuner ett bättre språkutbud.
Det är kurser i ryska och spanska och i några kommuner går det också att studera italienska och kinesiska.

Allt yngre elever ska studera språk

I dagsläget inleds undervisning i främmande språk, förutom engelskan, först i årskurs åtta. Men erfarenheter från en tidigare start är goda.

Regeringen vill nu också tidigarelägga språkundervisningen. Kommuner har fått specialunderstöd för att tidigarelägga och utveckla språkundervisningen.

Minna Hyvönen tyskalärare i Forssa, Kuhalan koulu, har undervisat elever i tyska redan på fyran.

- Eleverna var energiska och det kändes att det var lättare för dem att lära sig ord.

För sex år sedan upphörde tyskan på fyran. Istället valde Forssa stad att flytta tyskaundervisningen till årskurs åtta. Orsaken var att årskurserna blev mindre och intresset för språk bland föräldrarna minskade.

Minna Hyvönen tyska lärare i Forssa
Minna Hyvönen är lärare i tyska i Kuhalan koulu i Forssa. Minna Hyvönen tyska lärare i Forssa Bild: YLE: Jyrki Ojala minna hyvönen forssa

Svårare med språk i högre årskurser

Enligt Minna Hyvönen är det svårare för eleverna på åttan att komma in i ett nytt språk då det kräver mer arbete och då läromängden också är större.

- Många vill nog lära sig språket men vill inte nödvändigtvis anstränga sig.

Att tidigareläggga språkundervisningen innebär inte att antalet lektioner skulle öka. Kommunen skulle få fördela nuvarande timantal på ett större antal årskurser.

Språkkunskaperna blir sämre

På flera håll är man orolig över språkutbildningen i Finland. Det är engelskan som dominerar och intresset för att läsa andra främmande språk avtar. I dag är det bara var fjärde elev som läser till exempel tyska, franska eller spanska. Det visar statistik för hela landet.

Skillnaderna mellan södra Finland och övriga landet ökar.
Jaakko Salo, sakkunnig, vid finska lärarfacket OAJ är orolig över utvecklingen:
- Det är oroväckande för elevernas jämställdhet. Valbara främmande språk läses i stort sett av välutbildade familjers barn. Språk är inte längre varje barns sak.

Elever i de svenska skolorna läser dock flera språk än elever i de finska skolorna. Detta trots att utbudet av språkkurser är färre.

Regeringen vill utreda vilka språkkunskaper som behövs i framtiden. Professor Riitta Pyykkö vid Åbo universitet ska under det här året kartlägga språkkunskaperna tillstånd och nivå. Målet är bland annat rekommendationer för hur utbildningen ska beakta behovet av mångsidigare språkkunskaper.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes