Hoppa till huvudinnehåll

Så här finlandssvenska är vi!

Kjell Herberts
Kjell Herberts har sammanställt testet. Kjell Herberts Bild: Yle/Parad Media Kjell Herberts,efter nio

Nu är det bevisat. Vi finlandssvenskar har många och starka åsikter om det här med finlandssvenskhet.

I samband med förra veckans sändning av Efter Nio sammanställde sociologen Kjell Herberts från Åbo Akademi i Vasa ett webbtest där man kunde jämföra sig själv och sina tankar med den genomsnittliga finlandssvensken.

Det handlar inte om att jämföra sig med den mest stereotypa nidbilden av finlandssvenskar, utan att uttryckligen jämföra sig själv med hur finlandssvenskar i allmänhet gör, tycker och tänker.

Nu har Kjell Herberts bekantat sig med svaren så här långt och sammanställt resultaten.

Testet en hit

- Det här testet gick över förväntan på alla plan, säger Herberts nöjt. Jag hade väntat mej cirka fem- eller sextusen svar, men vi fick in hela 26 000. Jag är helt överväldigad av responsen.

Det här tyder, enligt Herberts, på att det finns ett väldigt stort och levande intresse bland finlandssvenskarna för det som är finlandssvenskt.

- Jag tror att en av nycklarna här är att man kunde jämföra sig själv och sina tankar med genomsnittet, man vill ju veta hur andra tänker.

Statistisk fakta som bas

Statistiken som testet baserade sig på kom från Barometern åren 2002-2014.

- Barometern görs med postenkätsvar, och där tenderar genomsnittssvararna att vara lite äldre än genomsnittet på svararna i vårt webbtest, konstaterar han.

Mer än 26 000 svar

Av de mer än 26 000 svaren som kom in var omkring 48 procent från Nyland, 26 procent från Österbotten och 12 procent från Åboland. Lite på 6 procent var från utlandet medan övriga Finland och Åland stod för ungefär 4 procent var.

Sammantaget var detta i snitt en överrepresentation av nylänningar i förhållande till t.ex. österbottningar och ålänningar.

- Men med detta i åtanke blev ändå svaren i sig ganska typiska för hur man tenderar att svara i respektive region, i synnerhet när det kommer till bland annat språk- och trosfrågor.

Fler kvinnor än män

Av de som svarade var det ungefär 64 procent kvinnor och 35 procent män, den återstående procenten definierade sig som något annat än dessa två eller var inte angiven.

- Åldersstrukturen för de som svarade hade en tyngdpunkt bland unga vuxna. Den genomsnittliga svararen var en kvinna på 40 år från huvudstadsregionen, konstaterar Herberts.

Lägre medelålder påverkade

Herberts lade också märke till att 40-talisterna var färre än vad de brukar vara i postenkätsvaren.

Den första frågan i testet handlade om huruvida man talar svenska i varuhus och butiker. Här föll resultatet förvånande jämnt, i det närmaste svarade 50 procent ja och 50 procent nej.

- Här ser man just att majoriteten av de svarande kommer från Nyland eller andra regioner där man lever i en tvåspråkig miljö. Med jämnare balans hade antagligen svaren legat närmare statistiken, som ligger på att cirka 65 procent talar svenska i butiker och varuhus, menar Herberts.

Det samma gällde också frågan om man ber till Gud. Här blev resultatet att 35 svarade ja och 65 procent nej. Här ligger den ursprungliga statistiken nästan på det motsatta.

Men en av orsakerna till vårt resultat i den här frågan är att medelåldern nu var lägre och att unga inte i lika hög utsträckning ser sig som troende. En annan orsak är att religiositeten är större i Österbotten än i de södra delarna av landet, och att Österbotten här är lite underrepresenterat.

- Överlag kan jag konstatera de flesta nog visade sig vara ganska nära den genomsnittliga finlandssvensken, kvinnor fick i snitt ungefär 14 poäng av 20 och männen fick 13 poäng av 20.

Så här svarade ni:

Använder du i allmänhet svenska i butiker och varuhus?
Ja: 50.3 %
Nej: 49.7 %

Har du släktingar i Sverige?
Ja: 69.7 %
Nej: 30.3 %

Anser du att finlandssvenskar är lyckligare än finnar?
Ja: 75.6 %
Nej: 24.4 %

Är du medlem i en kulturförening?
Nej: 70.5 %
Ja: 29.5 %

Sjunger du i kör?
Nej: 91.2 %
Ja: 8.8 %

Ber du till Gud?
Nej: 64.8 %
Ja: 35.2 %

Har du vistats på egen eller hyrd sommarstuga under de senaste 12 månaderna?
Ja: 70.4 %
Nej: 29.6 %

Har du personligen eller som medlem i förening sökt bidrag från Svenska Kulturfonden?
Nej: 61.1 %
Ja: 38.9 %

Läser du mera finlandssvenska än rikssvenska böcker?
Nej: 78.5 %
Ja: 21.5 %

Om det finns en finskspråkig i ett sällskap, brukar du då byta till finska?
Ja: 67.6 %
Nej: 32.4 %

Har du råkat ut för trakasserier för att du talat svenska?
Nej: 56.2 %
Ja: 43.8 %

Brukar du läsa Runebergs verk för ditt eget nöjes skull?
Nej: 91.9 %
Ja: 8.1 %

Har du seglat under de senaste 12 månaderna?
Nej: 84.9 %
Ja: 15.1 %

Har du plockat bär och/eller svamp under de senaste 12 månaderna?
Ja: 74.3 %
Nej: 25.7 %

Finns det situationer då du tycker det är svårt att uttrycka dig på finska?
Ja: 65.3 %
Nej: 34.7 %

Är det nödvändigt att det finns finlandssvenskar i alla politiska partier?
Ja: 68.9 %
Nej: 31.1 %

Tittar du på Yle Fem eller lyssnar du på Yle Vega eller Yle X3M varje vecka?
Ja: 71.8 %
Nej: 28.2 %

Är den språkliga gemenskapen mellan olika delar av Svenskfinland viktig?
Ja: 83.2 %
Nej: 16.8 %

Är det bäst för barn att växa upp i en möjligast enspråkig miljö?
Nej: 94.1 %
Ja: 5.9 %

Är du själv en typisk finlandssvensk?
Nej: 53.1 %
Ja: 46.9 %

Ifall du inte har gjort testet hittar du det här:
Test: Hur finlandssvensk är du?

Kjell Herberts medverkade i Efter Nio om normer torsdagen 20.4.2017 kl. 21.00 i Yle Fem och Yle Arenan.

Mer från programmet