Hoppa till huvudinnehåll

Man ramlade vid Centrumplan - kräver ersättning av Raseborg

Huvudläktaren vid Ekenäs Centrumplan.
Olyckan skedde vid konstgräsplanen i Ekenäs. Huvudläktaren vid Ekenäs Centrumplan. Bild: Yle/Malin Valtonen ekenäs sportplan,Raseborg,Ekenäs

En man vill att Raseborgs stad ersätter honom för en halkolycka som skedde i februari i år. Mannen halkade vid Centrumplan i Ekenäs.

Mannens glasögon gick sönder när han halkade och han kräver ersättning på 1 000 euro av staden för att kunna köpa ett par nya.

Stadens ansvariga gatuchef anser att staden inte är skyldig att ersätta halkolyckan.

Ville träffa planskötaren

Mannen hade kommit till Centrumplan för att träffa planskötaren. När han hade gått till planens servicebyggnad halkade han omkull.

Mannen anser att konstgräsplanen och dess servicebyggnad är en av stadens servicepunkter och att staden därför borde ersätta de söndriga glasögonen.

Staden konstaterar å sin sida att man inte ger någon service vid konstgräsplanen och att ingen av personalen är fast stationerad där. Planen är avsedd för fotboll och ingen annan vistelse.

Skadan skedde innan planen hade tagits i användning. Dessutom konstaterar staden att gången till byggnaden var sandad men att mannen hade gått utanför det sandade området då han halkade. Gången hade sandats dagen innan olyckan.

Osannolikt att träffa planskötaren vid planen mitt i vintern

Planskötaren förnekar att han skulle ha träffat mannen som halkade eller att han hade kommit överens om ett möte. Dagen då olyckan hände var planskötaren på en utbildning.

Staden konstaterare vidare att chansen att träffa planskötaren vid planen på vintern, utan att boka ett möte i förväg, är ytterst osannolik. Planskötarens arbetsfält sträcker sig över hela västra Raseborg.

Staden anser att mannen har rört sig på Centrumplan utan anledning, inbjudan eller tillstånd.

Tekniska nämnden i Raseborg behandlade ärendet på sitt möte på onsdagen (25.4). Nämnden ansåg att skadan inte berode på att staden varit vårdslös och förkastade omprövningen av beslutet.