Hoppa till huvudinnehåll

Sparåtgärderna påverkar i Grankulla - nyvalda politiker får inte löneförhöjning

grankulla stadshus
Grankullas knappa ekonomi och konkurrenskraftsavtalet gör att de nyvalda politikerna inte föreslås få löneförhöjning, i motsats till sina föregångare. grankulla stadshus Bild: Marianne Sundholm grankulla stadshus

I Grankulla får de nya förtroendevalda känna av stadens sparåtgärder. Det blir inga löneförhöjningar, trots att det är brukligt att arvodena höjs när en ny valperiod inleds. I Helsingfors föreslås stadsstyrelsen få en löneförhöjning på 5 000 euro om året.

Arvodena ses alltid över när en ny valperiod inleds och många städer går in för en höjning - men inte Grankulla. Staden motiverar det med dels målet att balansera stadens ekonomi och dels regeringens konkurrenskraftsavtal.

Enligt konkurrenskraftsavtalet blir det nedskärningar i de kommunalt anställdas semesterpengar och den årliga arbetstiden förlängs utan att det syns i inkomsterna.

Grankulla höjde arvodena senast inför den här valperioden, i slutet av 2012.

Ordförande för fullmäktige och stadsstyrelsen får mest

Under den här valperioden har ordförandena i stadsfullmäktige respektive stadsstyrelsen i Grankulla fått 240 euro i arvode per möte, medan medlemmar i fullmäktige och stadsstyrelsen fått 170 euro per möte.

Dessutom har fullmäktige- och stadsstyrelseordförandena fått 3 600 euro i årsarvoden medan vice ordförandena fått 2 400 euro i årsarvode. Medlemmarna i stadsstyrelsen har fått ett årsarvode på 1 200 euro.

Ordförandena för olika nämnder har fått ett mötesarvode på 130 euro och årsarvoden på mellan 600 och 1 200 euro, beroende på nämnd. Mest har social- och hälsovårdsnämndens och samhällstekniska nämndens ordförande fått.

Stadsstyrelsen behandlar på onsdag förslaget om att inte höja de nuvarande arvodena.

I beslutsförslaget står också att grannstaden Esbo inte heller går in för en höjning inför den här valperioden.

Brödköerna är bara plåster
Fattigdomsforskare Maria Ohisalo (Gröna) sitter i stadsstyrelsen i Helsingfors under följande valperiod och är en av dem som gynnas av höjningen av årsarvodena. Brödköerna är bara plåster Bild: Yle/Antti Lempiäinen maria ohisalo

Rejäl höjning föreslås i Helsingfors

Annat är det i Helsingfors där den nya stadsstyrelsen föreslås få en rejäl löneförhöjning. De tio stadsstyrelsemedlemmar som sköter styrelsearbetet som bisyssla, och inte är borgmästare, föreslås få 12 000 euro i årsarvode under följande valperiod.

Under den här perioden har årsarvodet för stadsstyrelsens medlemmar varit 6 970 euro medan ordförande har fått 10 450 euro.

Orsaken till höjningen uppges vara att hela förvaltningsmodellen i Helsingfors förändras.

Stadsstyrelsen i Helsingfors behandlade höjningen av arvodena på sitt möte på tisdag men ärendet bordlades. Enligt stadsstyrelseledamot Marcus Rantala (SFP) beror bordläggningen på att fullmäktigegrupperna under veckan vill diskutera förslaget sinsemellan. Det slutgiltiga beslutet fattas av fullmäktige.

- Jag tycker att höjningen av årsarvodena för stadsstyrelsens del är rimlig. Det är acceptabelt för att sköta ett tungt uppdrag med 4,5 miljarder euros budget och 40 000 anställda. Men det finns säkert de som tycker höjningen borde vara större och de som tycker att den borde vara mindre, konstaterar Rantala.

Enligt Rantala minskar ändå den totala summan som betalas ut till förtroendevalda under den kommande valperioden i jämförelse med den här.

Marcus Rantala (SFP) anser att höjningen av årsarvodena med 5 000 euro är rimlig. Bild: YLE/Rose-Marie Sundström helsingfors stadsstyrelse

Medlemmarna i nämnderna får mer

Borgmästaren, som är stadsstyrelsens ordförande, kommer att ha en månadslön på 14 000 euro inklusive bilförmån. Biträdande borgmästarna får 10 000 euro i månaden inklusive bilförmån. De här månadslönerna är en aning lägre än vad stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna nu tjänar.

Medlemmarna i de fyra sektornämnderna ska få högre mötesarvoden än nämndmedlemmarna har fått under den här valperioden. Både ordförande, vice ordförande och medlemmar i nämnderna föreslås få 240 euro i mötesarvode medan summan nu ligger på 155 euro för nämndordförande och 140 euro för medlemmarna i de centrala nämnderna.

För fullmäktigeledamöterna föreslås ingen höjning av arvodena, förutom indexhöjningen på 10 euro per möte för ordförande och 5 euro per möte för vanliga medlemmar. Det här betyder att ordförande ska få 480 euro per möte och vanliga medlemmar 360 euro.

Vanda har redan tidigare fattat beslut om höjning av förtroendevaldas arvoden.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen