Hoppa till huvudinnehåll

Fem fenomen i arbetslivet - en serie om framtidens arbetsmarknad

Märta Westerlund och en äldre man med vr-glasögon
Märta Westerlund och en äldre man med vr-glasögon Bild: Five corners märta westerlund

Det sägs att arbetslivet är i ett brytningsskede, men på vilket sätt då? När vi är mitt inne i en förändringsprocess kan det vara svårt att urskilja vad som håller på att hända och vilka skeenden är avgörande för våra liv.

Dokumentärserien Fem fenomen i arbetslivet belyser arbete ur fem olika synvinklar med avsikt att försöka förutse vilka sorts situationer framtidens arbetsliv kan försätta oss i.

Programledarna Märta Westerlund och Tuomas Enbuske utreder bland annat digitaliseringens och automatiseringens inverkan på olika yrken och arbetsuppgifter. Hur stor kan maskinens makt bli på arbetsmarknaden? Är alla rutinarbeten redan i morgon ett minne blott?

Serien lyfter upp snuttarbete och självsysselsättning. Den tidigare så stabila arbetsmarknaden blir allt mer fragmenterad. Tidigare fick de flesta, förr eller senare, fast anställning hos en arbetsgivare, medan ett ökande antal uppdragsgivare och anställningsformer blir allt vanligare i dagens arbetsliv.

Då arbetslivet, som så länge utgjort en bas för både personlig och samhällelig välfärd, genomgår en omvandling ändrar också behoven bland människor. Programmet undersöker om omsorgssektorn får en allt starkare roll inom sysselsättningen. Blir fältet för mänskligt omhändertagande det som skapar mest jobb, säkrar vår överlevnad och i sista hand räddar vår planet?

Vi bekantar oss också med framtidens hightech- och mobilkontor. Dessutom tittar vi närmare på utmaningarna med att vara tillgänglig och flexibel 24/7 i en globaliserad värld där stark konkurrens prioriteras.

Tar maskinerna över?

I första avsnittet försöker Tuomas Enbuske och Märta Westerlund förstå teknologins inverkan på framtidens arbetsliv.

Kommer alla att sysselsätta sig själva i framtiden?

I andra avsnittet fördjupar Tuomas Enbuske och Märta Westerlund sig i självsysselsättning och hur man skapar sitt eget arbete.

Vård och världsförbättring skapar jobb.

I tredje avsnittet granskar Tuomas Enbuske och Märta Westerlund den mänskliga insatsen på framtidens arbetsmarknad.

Hur och var arbetar vi i framtiden?

I fjärde avsnittet bekantar Tuomas Enbuske och Märta Westerlund sig med nya plattformar och arbetsmetoder i framtidens arbetsliv.

Det globala arbetslivet.

I femte avsnittet tittar Tuomas Enbuske och Märta Westerlund närmare på hur globaliseringen påverkar arbetet.

Framtidens arbetsliv.

I sjätte avsnittet sammanfattar Tuomas Enbuske och Märta Westerlund sina tankar kring framtidens arbetsliv.

Eftersnack

Tuomas Enbuske intervjuar filosofen Mari Lindman om framtidens arbetsliv.

Produktion: Five Corners Production, 2017

Mer från programmet