Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenskarnas status diskuterades i Sveriges riksdag

En gul fjunig andunge böjer sig ner i ett tvättfat.
En gul fjunig andunge böjer sig ner i ett tvättfat. Bild: imago stock&people/ All Over Press finlandssvenskhet,finlandssvenskar,andfåglar,Ankdamm,ankdammen

Sveriges riksdag diskuterade i dag möjligheten att ge finlandssvenskarna status som ny nationell minoritet.

kl. 15:26: Vi i Sverige klöv i tiderna den finländska gruppen i två. Den ena fick status som nationellt minoritetsspråk medan den andra fick stå utanför - trots att det handlade om en folkgrupp som kom från samma land till Sverige.  Vi har gjort mängder av utredningar men ingenting har hänt. Jag är glad i dag över att det finns en bred majoritet som ser positivt på frågan, och det här pekar på betydelsen av att vi ska försöka lösa den här klyvningen som Sveriges riksdag en gång gjorde sig skyldig till.

Det här handlar inte bara om ett tillkännagivande utan är också en utredning som klargör om det ska bli en egen nationell status för finlandssvenskarna eller om den sverigefinska gruppen ska ha minoritetsgruppsstatus oavsett språk. Jag hoppas det blir en handlingsinriktad utredning.

kl. 15:19: Det finns skäl att utreda finlandssvenskans ställning i Sverige.Finlandssvenskan är annorlunda än andra minoritetsspråk eftersom de talar majoritetssspråket. Då det gäller rättigheter är merparten kopplad till språk. Språket är kopplat till identitet och kultur.  Men vi kan också redan i dag göra saker som kan gynna den finlandssvenska kulturen och utveckla den finlandssvenska identiteten.  Det är viktigt med kulturell mångfald. Den finlandssvenska kulturen har en mångfaldig och tät koppling till  Sverige. Jag ser fram emot en utredning framöver, säger Agneta Börjesson (MP).

kl. 15:07: En del av de nationella minoriteterna har funnits länge i Sverige. Historia och bakgrund ser olika ut för de olika grupperna. Romerna och det resande folket har behandlats illa och bör ges samma förutsättningar som majoritetsbefolkningen. Samhället måste ta avstånd från antisemitisen. Den samiska gruppen har förtrycks vad gäller landet till språk land och kultur  

Den sverigefinska gruppen har levt under ett stort assimileringstryck och språket går då förlorat. Revitaliseringsåtgärder behövs, 

D Finlandssvenskarna är en levande del av huvudstaden, men gruppen har blivit osynliggjord.  Det finns en del okunskap och  det märks ibland i tv-serier. Människor som ska bryta på finska  spelas av nyländska svenskspråkiga. Det visar lite  om obildningen om den finlandssvenska gruppen.'Därför finns det orsak att utreda finlandssvenskarnas ställning, säger Hans Ekström (S)

kl. 15:01: Älvdalskan är  en fantastisk språkrest - som talas av 2 000 i en liten kommun i Älvdalen i Dalarna. Det är ett fornnordiskt språk som nu måste få resurser, och som måste betraktas som ett eget språk, säger Tuve Skånberg (KD) 

kl. 14:58: Svenska judar görs i dag i Sverige ansvariga för beslut som har fattats av den judiska staten Israel. Den svenska regeringen måste sprida mera information om judeförföljelserna och främlingsfientligheten, säger Tuve Skånberg (KD). 

kl. 14:56: Tuve Skånberg (KD) påpekar att diskrimineringen av romer måste bekämpas. Skolor måste kämpa mot intoleransen. Man måste också ingripa mot den tilltagande antisemitismen - eller judehatet. Det är inte bara i Malmö utan även på andra håll i Sverige som judar utsätts för hatbrott. Antisemtismen är ett reellt hot, och nazismen är på väg in.  Det finns en allvarlig hotbild. Judar i Sverige hånas och trakasseras. 

kl. 14:52: Minoritetsfrågor handlar om alla grupper som inte tillhör majoritetsbefolkningen. Att finlandssvenskarna skulle erkännas som en nationell minoritet i Sverige är lite speciellt eftersom de har svenska som modersmål. Därmed försvinner de inte helt in i majoritetsfolket, Tuve Skånberg (KD).

kl. 14:50: De nationella minoriteterna har inte fått tillräckligt med resurser. Kommunerna bör ingripa, säger Tina Acketoft (L).   

kl. 14:49: Ett eget språk är nyckeln till historian och nyckeln till framtiden, säger Tina Acketoft (L).

kl. 14:47: Förtrycket av romerna måste uppmärksammas. Romerna får inte diskrimineras. Arbetet mot diskriminering måste fortsätta, säger Tina Acketoft (L). 

kl. 14:46: Tina Acketoft (L) ser fram en utredning om finlandssvenskarna som en nationell minoritet.

kl. 14:44:   Nooshi Dadgostar (V) talar om samernas rättigheter.  

kl. 14:39: Det är bra om finlandssvenskarnas status som minoritet utreds, säger  Per-Ingvar Johnsson (C)

kl. 14:37:  Svenska staten har skyldigheter gentemot sina fem nationella minoriteter. Det är viktigt att ha rätt att kommunicera på sitt eget nationella minoritetsspråk. Men vi motsätter oss en expandering av den tungrodda  minoritetspolitiken. Sverigedemokraterna ser finlandssvenskan som en del av det svenska samhället och ser det inte som nödvändigt att göra finlandssvenska till nationellt minoritetsspråk, säger Jonas Millard (SD).

kl. 14:31: Alla medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Ingen särbehandling - positiv eller negativ - ska främjas, säger Jonas Millard (SD)

kl. 14:28: Även andra minoritetsfrågor  - gällande romer och judar - diskuteras nu i Sveriges riksdag. 

kl. 14:24: Kulturen är minoritetsbevarare, säger Annicka Engblom (M). 
kl. 12:45: Sveriges riksdag vill att regeringen utreder möjligheten att erkänna finlandssvenskarna som nationelll minoritet i Sverige. Debatten inleds cirka kl. 13. (Bakgrundsinformation: Sveriges riksdag debatterar finlandssvenskan)

En stor del av svenskarna har faktiskt ingen aning om att finlandssvenskarna existerar― Barbro Allardt Ljunggren, tidigare ordförande för Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige.