Hoppa till huvudinnehåll

Gripenberg kandidat till Yles lyrikpris

Författaren Catharina Gripenberg 2016.
Catharina Gripenberg är nominerad till "Den dansande björnen". Författaren Catharina Gripenberg 2016. Bild: Mi Wegelius/Yle Catharina Gripenberg,författare

"Den dansande björnen" är ett pris som Yleisradio årligen delar ut till ett lyrikverk.

Priset delas ut sedan år 1994 och i år kungörs pristagaren i samband med Diktveckan i Kajana den 5.7.2017.

Prissumman är 4 000 euro.

Juryns sammansättning i år är litteraturkritikern Fredrik Hertzberg (juryns ordförande) samt YLE:s kulturredaktörer Minna Joenniemi och Marit Lindqvist, samt skådespelaren och producenten Erja Manto.

Följande sex verk är nominerade till priset:

Frilander Erkka: Torso (Poesia)
I Torso utforskar Erkka Filander trons och självuppoffringens yttersta rand, martyrskapet. Trots att boken är fragmentarisk har den ett genomgående, målmedvetet syfte, nämligen att gestalta örats snarare än ögats visom. Eller som det heter i en enrading: ”vastalause näkyvälle”.

Gripenberg Catharina: Handbok att bära till en dräkt (Schildts&Söderströms)
Catharina Gripenbergs Handbok att bära till en dräkt är årets märkligaste finlandssvenska diktsamling, ett magnum opus. Gripenberg skapar en absurdistisk musik av olika diskurser, i vilken hon pejlar gränssnittet mellan individuellt och kollektivt minne. Här uttrycks en grundläggande missanpassning som inga vanliga handböcker rår på, en kamp mot identitetslöshet som Gripenberg slutligen skriver sig fri ifrån: ”Jag synes ha överlevt”.

Kyyrönen Sirpa: Ilmajuuret (Otava)
Sirpa Kyyrönens diktsamling öppnar på ett uttrycksfullt sätt upp för ett igenkännbart djup i vardagen. Rötternas mångfaldiga betydelser växer mellan människorna, binder oss samman med naturen och garanterar en kontinuitet. I vardagen förmår läsaren få syn på den tidslinje som löper långt bakåt i tiden samtidigt som den finns här och nu och siktar mot framtiden.

Kandidaterna till Den dansande björnen 2017.
Kandidaterna till Den dansande björnen 2017. Kandidaterna till Den dansande björnen 2017. Bild: YLE Erkka Filander,Catharina Gripenberg,Harri Nordell,Tiina Lehikoinen,sirpa kyyrönen

Lehikoinen Tiina: Multa (Poesia)
Mullen är början och slutet, livets kretslopp på ett handgripligt sätt. I sin diktsamling följer Tiina Lehikoinen årets gång och livets oundvikliga framskridning vid sidan av en demenssjuk närstående. Språket som författaren använder sig av för att beskriva sina känslor inför de olika förändringarna är kraftfullt och nyskapande – på samma sätt som mullen är det. Att vandra vid en sjuk människas sida är att ställas inför de stora frågorna, men det är också vardagligt liv där man tvingas acceptera brister i kontakten, omvårdnad, och att på ett uppriktigt sätt fundera på den egna dödligheten när den andra tynar bort.

Luoma-aho V.S.: Mantra (Poesia)
I sitt verk utforskar V.S. Luoma-aho varat med hjälp av ord, ordpar och meningsfragment. För att förstå eller för att få ro tvingas författaren para ihop olika bilder, påståenden och förnimmelser. Vågrörelser, buller, döden binds ihop med vardagens små gester och avslappningsövningar. Här finns en strävan att leva ett andetag åt gången och inte med hela världens kaos i famnen.

Nordell Harri: Hajo (WSOY)
Nordells samling är en intim utforskning av dödligheten och varat. Läsaren får tillåtelse att inte förstå allt, utan frigörs och får möjlighet att låta dikten verka i en. Även om man inte känner till ett ords betydelse känner man av den. Dikternas minimalistiska skönhet är drabbande och öppnar upp för spännande associationer.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje