Hoppa till huvudinnehåll

Ingen överraskad över att Kvaba i Borgå måste renoveras igen

Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå på slutrakan första veckan i augusti 2012.
Kvarnbackens skola renoverades senast år 2012. Arkivbild. Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå på slutrakan första veckan i augusti 2012. Bild: Yle/Fredrika Sundén kvarnbacken

Kvarnbackens skola i Borgå behöver en renovering igen på grund av problem med inomhusluften. Det nya renoveringsbehovet överraskar varken beslutsfattare eller tjänstemän i Borgå.

Kvarnbackens skola ska renoveras i sommar.

Exakt vad som ska åtgärdas är öppet eftersom slutrapporten för den granskning som har gjorts i skolan inte ännu är klar.

Mycket tyder på att sommaren inte räcker till för att få alla problem åtgärdade. Det här tycker Kvarnbackens rektor Anne Smolander att är synd.

- Det betyder att det påverkar oss om arbetena fortsätter under hösten.

Hand i hand runt Kvarnbackens skola i Borgå 17.02.17
Rektor Anne Smolander hoppas att skolarbetet i höst påverkas så lite som möjligt av renoveringarna. Arkivbild Hand i hand runt Kvarnbackens skola i Borgå 17.02.17 Bild: Yle/Stefan Härus kvarnbackens skola i borgå

Utbildningsdirektören skeptisk från första början

Borgå stads utbildningsdirektör Rikard Lindström hör till dem som var skeptiskt inställd till en renovering från första början.

Lindström tvivlade på att en renovering av Kvarnbackens skola skulle kunna råda bot på de omfattande inneluftsproblemen. Renoveringen gjordes år 2012.

Lindström talade för att skolan skulle rivas och att det skulle byggas en ny skolbyggnad i stället.

- Med det som bakgrund var jag positivt inställd till hur bra det gick fram till våren 2016.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström
Utbildningsdirektör Rikard Lindström. Arkivbild Utbildningsdirektör Rikard Lindström Bild: Yle/Jonas Blomqvist rikard lindström

Efter det har det enligt Lindström dykt upp nya orosmoln vid horisonten.

- Om det är så som den här preliminära rapporten visar vågar jag vara försiktigt positiv till att man ännu kan få skolan i skick.

Han ser det också som hoppingivande att allt tyder på att problemen finns på vissa specifika ställen i skolan, det vill säga i eftis tidigare lokaler och i en del av lärarrummet.

Kvarnbackens skolas rektor Anne Smolander tycker å ena sidan att det är jättetrist att alla inomhusluftsproblem inte kunde åtgärdas på en gång, men å andra sidan är hon glad över att undersökningarna har visat på klara orsaker till att det fortfarande finns symptom hos personal och elever.

- Det går det ju att åtgärda då man vet vad det är fråga om, säger Smolander.

Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå
Senast renoverades bland annat fasaden. Arkivbild. Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå Bild: Yle/Sune Bergström renovering av kvarnbackens skola

"Det är inte alls som det borde vara"

Bildningsnämndens ordförande Ulf Backman (SFP) är kritisk till att Kvarnbackens skola kräver en renovering igen.

- Inte är det alls såsom det borde vara, men om det kräver, så kräver det.

Han tycker att det är bekymmersamt att alla problem inte upptäcktes då skolan renoverades år 2012.

Backman ser inte Kvarnbackens skola som ett unikt fall, utan som ett exempel på en allmän trend. Han ser det som möjligt att det blir nya problem med inneluften också i nyrenoverade Lyceiparkens skola.

- Inte skulle jag vilja måla spöken på väggarna, men knappast är Kvarnbacken den sista skolan som drabbas.

Kvarnbackens skola i Borgå
Bild från renoveringen av Kvarnbackens skola från juli 2011. Kvarnbackens skola i Borgå Bild: Yle/Sune Bergström Borgå,kvanrbackens skola renoveras

På frågan om Backman har förtroende för Lokalitetsledningen som sköter stadens fastigheter svarar han att Lokalitetsledningen har mycket jobb.

- Allt ramlar över dem och efter årsskiftet ansvarar de också för fastigheternas skick.

Backman förespråkar att Lokalitetsledningen i större utsträckning skulle få anlita experter för att få den sakkunskap som behövs för att åtgärda inomhusluftsproblemen i stadens fastigheter.

Inte ens nybygge är en garanti

Niklas Grönroos (SFP) hör till dem som var kritisk till renoveringen av Kvarnbackens skola. Hans barn gick i Kvarnbackens skola på den tiden. Han är expert på träbyggande och över lag kritiskt inställd till dagens byggande.

Han var allt annat än överraskad då han hörde om att Kvarnbackens skola måste renoveras igen, men anser trots det att det är otroligt tråkigt.

- Jag sade ju redan vid senaste renovering att jag inte trodde på att det skulle lyckas.

Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå
Under renoveringen åren 2011 och 2012 var eleverna inhysta i baracker. Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå Bild: Yle/Sune Bergström renovering av kvarnbackens skola

Renoveringarna är enligt honom ett ekorrhjul.

- Inte kan man låta bli att åtgärda heller, säger Grönroos.

Grönroos tvivlar på att ett nybygge skulle ha varit en garanti för att det inte skulle ha blivit nya inomhusluftsproblem.

- Till och med före invigningen har det funnits problem i en del fastigheter.

För stränga krav idag

Grönroos skulle vilja lätta på kraven för dagens byggande. Det byggs enligt honom för tätt och används för många olika typers material.

- Jag tror att det är fel på förordningar och bestämmelser. De gör att det är otroligt svårt att bygga friskt.

Offentliga instanser kan enligt Grönroos inte göra annat än att följa föreskrifterna till punkt och pricka.

Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå
Detaljbild från den senaste renoveringen av Kvarnbackens skola. Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå Bild: Yle/Sune Bergström renovering av kvarnbackens skola

Ständiga renoveringar blir dyra för kommunerna. Det här gäller enligt Grönroos inte bara Borgå.

- Det som skulle behövas är ett fördomsfritt samarbete för att få en påtryckning på miljöministeriet för att ändra förordningarna.

Grönroos påpekar att det största problemet inte gäller de pengar som de här renoveringarna kräver, utan att folks hälsa blir lidande.

Första skoldagen i Kvarnbackens skola efter renoveringen
Kvarnbackens skola var färdigrenoveras till skolstarten hösten 2012. Första skoldagen i Kvarnbackens skola efter renoveringen Bild: Yle/Sune Bergström kvarnbackens skola efter renoveringen