Hoppa till huvudinnehåll

Plastinsamlingen i Karis ska fungera igen

Ett sopkärl med soppåsar bredvid sig på marken.
När sopkärlet står mot trädet kan det vara svårt rent tekniskt att tömma det, säger regionchefen Jari Koivunen vid Rinki. Ett sopkärl med soppåsar bredvid sig på marken. Bild: Yle/Pia Santonen Karis,Raseborg,sopor,avfall,plastavfall,återvinning,avfallssortering,sopkärl,Nedskräpning

Plastinsamlingskärlen i Karis har tidvis varit överfulla av plastsopor, men nu ska tömningen fungera igen. Det tror regionchefen Jari Koivunen vid Finlands Förpackningsåtervinning Rinki.

Det finns två insamlingskärl för plast i Karis centrum på parkeringsplatsen vid K-butiken.

Butiken genomgår som bäst en omfattande fasadrenoveringen och det är den som har ställt till med problem med tömningen, säger Koivunen.

Soppåsar på marken.
Då kärlet inte har tömts har kunder lämnat avfall bredvid avfallskärlet, men det ska man inte göra, säger Jari Koivunen vid Rinki. Soppåsar på marken. Bild: Yle/Pia Santonen Karis,Raseborg,sopor,avfall,plastavfall,återvinning,avfallssortering,sopkärl,Nedskräpning

Det företag som renoverar fasaden hade till en början hägnat in också platsen där insamlingskärlen finns så kunderna kom inte åt att föra sina sopor till kärlen, berättar han.

Efter att Rinki tog kontakt med butiken och företaget som utför renoveringen gjorde man en sådan öppning att allmänheten kunde föra sina sopor till platsen.

Speciell tömning

Problemet var att tömningsbilarna inte kom åt kärlen och då tog Rinki igen kontakt med butiken och renoveringsföretaget. Då flyttades kärlen.

Men kärlen flyttades ytterligare så att sopbilen rent tekniskt inte kunde tömma alla kärl, säger Koivunen.

- Föraren meddelade att han hade besökt platsen och tagit de påsar han kom åt, men att han inte kunde tömma båda kärlen.

Man borde också sätta in sopor från sidorna― Jari Koivunen om att insamlingskärlen ofta fylls på bara framifrån

Den 2 maj städades platsen och föraren tömde det kärl som gick att tömma.

På fredag (5.5) gör Rinkiföraren ett nytt försök efter att man nu igen har uppmanat dem som renoverar att flytta alla kärl så att tömningsbilen kommer åt dem.

- Alla andra insamlingskärl är sådana att de lyfts upp och det räcker att bilen kommer fram till dem på ett avstånd på högst tio meter. Platskärlen töms på ett annat sätt, framifrån, och då kan de inte stå hur som helst, säger Koivunen.

Sopbilen hanter en stor sopsäck utanför HVC i Kyrkslätt.
De flesta sopkärl töms med hjälp av en "lyftarm" som lyfter upp kärlet, men så fungerar inte kärlen för plastinsamling, säger Koivunen. Sopbilen hanter en stor sopsäck utanför HVC i Kyrkslätt. Bild: Yle / Ted Urho stor sopsäck

Koivunen säger att renoveringsföretaget inte hade tänkt på frågan om sopkärlen och att frågan var ny för dem.

- De har inte förstått hur kärlen fungerar och hur de töms. Men nu hoppas jag informationen har gått fram och att det ska börja fungera.

Överfulla kärl

Förutom tömningsbilen besöker också Rinkis städpatruller alla insamlingskärl varje vecka, en del platser två gånger i veckan, säger Koivunen.

- Alla insamlingsplatser och kärl har sin egen rytm. Glasinsamlingen kanske besöks med sex veckors mellanrum.

Han påminner att det inte är tillåtet att lämna sopor utanför kärlen. Det kan locka fåglar och andra djur. Dessutom minskar det på trivseln.

Överfull skräpkorg
Det finns fåglar som lockas av skräp, konstaterar Koivunen. Överfull skräpkorg Bild: Magnus Ehrnrooth eirastranden

Koivunen konstaterar att det ofta handlar om att konsumenterna fyller kärlen på fel sätt.

- De flesta sätter in soporna i framdelen. Det leder ofta till att man får en känsla av att det är fullt i kärlet då det de facto finns hur mycket plats som helst längre bak. Man borde också sätta in sopor från sidorna.

Koivunen säger att målet är att fylla kärlen till 80 procent och sedan tömma dem. Det finns inget mål om att fylla kärlen till 100 procent.

Förarna är mycket mer intresserade av att köra än av att städa― Jari Koivunen om att Rinki lyssnar på respons från chaufförer o allmänheten

För tillfället töms platsinsamlingskärlen i Karis en gång i veckan, utom nu då läget är speciellt.

Men en gång i veckan anser Koivunen fortfarande att är ett passligt intervall.

Lyhörd för respons

Koivunen säger att Rinki lyssnar mycket noga på respons som kommer till företaget om det är så att kärlen upplevs som fulla gång på gång.

Också chaufförerna som tömmer kärlen rapporterar om de upplever att de är överfulla.

- Förarna är mycket mer intresserade av att köra än av att städa. Så de säger snabbt om kärlen är fulla och då är det enklare för oss att öka tömningsintervallerna eller att lägga till ett kärl än att gå in för städning, säger Koivunen.

sopbilen kommer för att hämta soperna
Sopbilsförarna anmäler problem vid sopkärl då de inte vill bli tvugna att städa varje gång de besöker platsen för tömning, säger Koivunen. sopbilen kommer för att hämta soperna Bild: YLE/Rolf Granqvist sophämtning

Han uppmanar också allmänheten att snabbt ta kontakt om det uppstår problem.

- Vi tar genast itu med problemet, säger han.

Olika system

Rinki är ett tjänsteföretag som grundades år 1997 och ägs av Finlands industri och handel.

Företaget ansvarar för insamlingen av bland annat papp, plast och glas i Västnyland.

För papp har Rinki i Karis en press som klämmer ihop pappen när man slänger den i kärlet.

Mjölkburkar och annan kartong ska plattas ihop för att ta mindre utrymme i insamlingskärlen
För kartong finns en press i Karis. Mjölkburkar och annan kartong ska plattas ihop för att ta mindre utrymme i insamlingskärlen Bild: Yle/Sune Bergström saftkartong,kartong,papp,återvinning

Pressen skickar automatiskt en signal till Rinki då kärlet är så fullt att det behöver tömmas.

Man kan också på distans följa med hur fullt kärlet är.

Press för plast

På större orter och vid hypermarketar finns det också för platsinsamlingen pressar. Men i Karis är det inte aktuellt.

- Om det behövs går vi först in för tömning två gånger i veckan och först sedan, om det inte räcker till, skaffar vi en press. En möjlighet är också ytterligare kärl eller ett kärl på en annan plats.

Rinki har för tillfället 150 pressar för plastsopor på olika orter, säger Koivunen. Totalt är antalet pressar 400.

Han säger att det överlag inte är så stora problem med insamlingskärlen i synnerhet inte med dem som finns vid stora butiker eller i centrum där övervakningen är god.

- Det är mera problem på glesbygden, säger Koivunen.

Han uppmanar också allmänheten att gå in på Rinkis webbsidor för att läsa mer om sopsortering och vart man ska föra olika typer sopor.