Hoppa till huvudinnehåll

Stora brister i det drogförebyggande arbetet

Man tänder en cannabiscigarett.
Arkivbild. Man tänder en cannabiscigarett. Bild: EPA PHOTO BELGA/ETIENNE ANSOTTE/bb cannabis,tändare

Endast 60 procent av kommunerna i Österbotten har ett lagstadgat organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet. Läget är ändå klart bättre än i de övriga österbottniska landskapen.

Regionförvaltningsverket pekar på betydande brister i strukturerna för förebyggande rusmedelsarbete i Västra och Inre Finland.

Över hälften av kommunerna på Västra och Inre Finlands område saknar det organ som enligt lag ska ansvara för förebyggande rusmedelsarbete.

Värst i Mellersta Österbotten

Ett organ hade utsetts i 32 procent av kommunerna. Det fanns klara skillnader mellan landskapen.

I Österbotten hade 60 procent av kommunerna ett organ eller en grupp som organet hade bemyndigat att göra arbetet, medan bara en kommun i Mellersta Österbotten hade ett organ (12 procent).

I Södra Österbotten hittades ett organ i en fjärdedel av kommunerna och i Mellersta Finland och Birkaland i var tredje kommun.

Närpes och Vörå utan organ

I Mellersta Österbotten är Karleby den enda kommunen med ett organ. I Österbotten saknas ett organ i Storkyro, Närpes och Vörå. I Närpes har man dock en sektorsövergripande arbetsgrupp som utför själva arbetet.

Dessutom svarade tre kommuner (Pedersöre, Kronoby och Kaskö) att man inte vet hur det ligger till, har man ett organ eller inte?

Brett samarbete krävs

Det är dessutom önskvärt att det också finns en sektorsövergripande arbetsgrupp (som i Närpes) som utför det förebyggande rusmedelsarbetet.

En sådan finns i 46 procent av kommunerna. I Österbotten i 87 procent av kommunerna, i Mellersta Österbotten i bara en kommun, i Södra Österbotten i 47 procent, i Mellersta Finland i 43 procent och i Birkaland i 69 procent av kommunerna.

- Lagen kräver inte en sektorsövergripande arbetsgrupp, men lagen förutsätter ett brett samarbete. Ett sånt arbete kräver i praktiken en sektorsövergripande arbetsgrupp, säger överinspektör Juha Mieskolainen.

Ett kommunalt organ med ansvar för det förebyggande rusmedelsarbetet och en sektorsövergripande arbetsgrupp som utför rusmedelsarbete är grundstrukturer för förebyggande rusmedelsarbete.

Att de här strukturerna saknas i nästan hälften av kommunerna på Västra och Inre Finlands område kan inte vara utan följder för det förebyggande rusmedelsarbetets genomslagskraft och effektivitet, anser Regionförvaltningsverket.