Hoppa till huvudinnehåll

Attityderna mot flerspråkighet allt mer tillåtande

Professor Siv Björklund.
Professor Siv Björklund. Professor Siv Björklund. Bild: Yle/Malin Hulkki siv björklund

Att kunna många språk börjar vara vanligt, säger professor Siv Björklund. Enligt Björklund behöver språken inte ställas mot varandra.

- Det börjar bli en mer tillåtande attityd mot flerspråkigheten, man upplever inte alltid det längre som ett minus för ett språk när man lär sig ett annat nytt.

Det säger professor Siv Björklund från Vasa universitet som är vetenskapligt ansvarig för Flerspråkighetsinstitutets verksamhet.

Hon är en av deltagarna på det två- och flerspråkighetsseminarium som äger rum i Vasa under två dagar.

Björklund säger att forskningen inom flerspråkighet har kommit fram till mycket intressanta resultat på senare år. Och mängden språk som människor pratar, den ökar.

- Tidigare pratade man om polyglotta och avsåg de som kunde sex språk, nu börjar det vara flera, säger Björklund.

Hon tänker till exempel på dem som jobbar som tolkar inom EU-förvaltningen. Där är sex språk grunden, det som används dagligen.

Björklund påminner också om att det krävs stöd om man ska kunna upprätthålla de språk man kan. Men samtidigt säger hon att man inte heller behöver kunna alla språk på samma höga nivå.

- Vi behöver språken för olika ändamål och därför kan vi kunna dem på olika nivåer. Det viktigaste är att vi kan kommunicera.

Behöver inte ställas mot varandra

Björklund ser också en del tendenser på att människor vill ställa språk mot varandra.

- Det tråkiga i diskussionen är tankesättet att det ena utesluter det andra, Vi kan göra både och, det finns det många exempel på.

I sin egen forskning har hon tittat mycket på barn i språkbad, och där finns det exempel på de som i sin vardag möter och använder upp till åtta olika språk.

- Utöver skolan finns det för unga idag många miljöer, både verkliga och virtuella där man blir motiverad att lära sig språk.

Kanada liknar Finland

Att jämföra och diskutera forskning med andra inom samma område är både viktigt och intressant, säger Björklund.

Hon berättar att det under de senaste åren har utvecklats ett nätverk med flerspråkighetsforskare från olika länder.

- Totalt är vi cirka 30 forskare från tio olika länder.

Seminariet i Vasa blir fjärde gången de träffas. På plats finns bland annat Jim Cummins, en forskare från Toronto universitet.

Just Kanada är ett bra land att jämföra erfarenheter med, menar Björklund. Det är tvåspråkigt med det ena språket som ett starkare majoritetsspråk.

- Jag har haft kontakt med kanadensiska forskare i många år och det är mycket igenkänning och aha-upplevelser.

Frågorna som diskuteras där är många gånger liknande de som finns här. Det kan bland annat handla om tvåspråkiga sjukhus, berättar Björklund.