Hoppa till huvudinnehåll

NTM-centralen: Silorna i Vasa kan rivas

Silorna som står intill Academill i Vasa
Silorna som står intill Academill i Vasa. Silorna som står intill Academill i Vasa Bild: Yle/Sofi Nordmyr silorna bredvid academill

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten anser att silorna intill Academill i Vasa kan rivas. Silorna har enligt centralen historiska värden, men inte arkitektoniska eller landskapsmässiga.

- Hur stor tyngd det historiska värdet sedan faktiskt kommer att få i den här frågan kan vi inte veta nu, säger arkitekt Eva Sund-Knuuttila vid NTM-centralen.

Även Museiverket och Österbottens museum ska komma med sina utlåtanden i frågan och om frågan slutar i domstol är allt öppet, menar Sund-Knuuttila.

- En byggnad som uppfyller alla tre kriterier, alltså såväl historiska som arkitektoniska och landskapsmässiga, brukar automatiskt skyddas. Men nu vet vi inte hur det går den här gången.

Enligt Sund-Knuuttila måste man även ta i beaktande att silorna har placerats klumpigt på gatuområdet och Mariaparken i strid med Setterbergs stadsplan.

- Det var ju påtryckningar från Vasa Ångkvarn som i tiderna ledde till att silorna placerades i just det här området, säger Sund-Knuuttila.

Eva Sund-Knuuttila
Arkitekt Eva Sund-Knuuttila. Eva Sund-Knuuttila Bild: Yle/Roy Fogde sund-knuuttila

NTM-centralen noterar även att många vasabor fortfarande upplever silorna som opassande, för stora och avvikande från miljön på platsen.

- Det här ska nog ges rätt stor tyngd, säger Sund-Knuuttila.

Offentliga byggnader mest lämpade för området

NTM-centralen påpekar dock att strandparksområdet traditionellt har varit reserverat för offentliga byggnader.

I Vasa stads nya detaljplan för området föreslås att silorna rivs och ersätts av en bostads-, affärs- och kontorsbyggnad, där boende är tillåtet upp till 85 procent av hela våningsytan.

Detta anser NTM-centralen inte helt lämpligt.

- Tomten är liten och våningsytan stor. Det saknas rum för en sådan gårdsplan som borde finnas i samband med ett bostadshus, säger Sund-Knuuttila.

Från stadens sida vill man inte kommentera NTM-centralens utlåtande i det här skedet.

- Vi vill vänta tills vi har fått de övriga utlåtandena, säger planläggningsarkitekt Anne Majaneva.

Artikeln uppdaterad den 4 maj klockan 14.55 med Anne Majanevas kommentar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten