Hoppa till huvudinnehåll

Robert Lemström ny fullmäktigeordförande i Ingå - Henrik Wickström leder styrelsen

Henrik Wickström sitter vid ett bord tillsammans med en drös andra.
Henrik Wickström, röstkung i Ingå, blir kommunstyrelsens ordförande. Henrik Wickström sitter vid ett bord tillsammans med en drös andra. Bild: Yle/Marica Hildén Henrik Wickström,Svenska folkpartiet i Finland,Ingå,Västnyland,sfp i ingå

Rent valmatematiskt kunde SFP i Ingå i lugn och ro ha tagit åt sig alla viktiga maktposter i kommunen. Men partiet har valt att dela med sig av makten och bland alla partier i kommunfullmäktige säger man sig vara nöjd med hur diskussionerna om maktfördelningen har förlöpt.

Efter kommunalvalet stod det klart att SFP har enkel majoritet i Ingå. Med sina 15 platser i ett fullmäktige med 27 platser har partiet en dominerande plats.

På andra plats kommer Samlingspartiet med fem platser, SDP med fyra platser och De gröna med tre platser.

Grafik över mandatfördelningen i Ingå, kommunalvalet 2017.
Grafik över mandatfördelningen i Ingå, kommunalvalet 2017. Bild: Yle Ingå,Kommunalvalet 2017

- Utan vårt poängsättningssystem med bara proportionella val hade SFP fått alla poster som ordförande och vice ordförande i nämnderna, säger nya fullmäktigeordföranden Robert Lemström.

Poängsystemet går ut på att alla poster från ordförandeposter i nämnder och styrelse till vanliga nämndplatser är värda ett visst antal poäng. Alla partier har fått en klump med poäng enligt sitt röstetal och de poängen får man sedan dela ut som man själv vill.

Det betyder att varje parti väljer hur man vill använda poängen och hur högt man värderar en högpoängare så som en ordförandepost jämfört med en vanlig plats i en nämnd, säger Lemström.

- Det känns bra att gå in i en ny fullmäktigeperiod när alla partier är nöjda med platsfördelningen, säger han.

SFP har majoriteten i organen

Trots att SFP har delat med sig av makten sitter SFP ändå i majoritetsställning i alla organ. SFP har minst fem av nio platser i alla nämnder och styrelse.

- I grundtrygghetsnämnden har vi sex platser, men det är framförallt för att de andra inte ville ha mera platser där, säger Lemström.

Olika namn på en bild.
Så här har partierna i Ingå kommit överens om att maktfördelningen ska se ut när det gäller ordförandeposterna. Olika namn på en bild. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,Kommunalvalet 2017,kommunalval,politik,Beslutsfattande,politiskt beslutsfattande

Robert Lemström blir alltså ordförande för fullmäktige.

- Jag gjorde ett gott val och har kapacitet och läge för posten, säger Lemström som understryker att alla val har gjorts i samförstånd inom partiet.

Kommundirektör Jarl Boström i Ingå diskuterar med politikerna hur man ska gå vidare efter att budgetförslaget för 2015 remitterades den 13.11.14.
Många nya valdes in i Ingås fullmäktige, men många av de bekanta ansiktena så som Sari Wilhola (Saml), Robert Lemström (SFP), Maria Isoaho (De gröna) och Sole Gustafsson (SDP) är fortfarande med om att ha de viktiga posterna i kommunen. Kommundirektör Jarl Boström i Ingå diskuterar med politikerna hur man ska gå vidare efter att budgetförslaget för 2015 remitterades den 13.11.14. Bild: Yle/Marica Hildén robert lemström

Röstmagneten nummer ett i Ingå, Henrik Wickström, får det han vill ha och det är posten som ordförande för kommunstyrelsen, säger Lemström.

Bygg- och miljönämnden som har hand om viktiga frågor som markplanering är tydligt en viktig nämnd för SFP. Där tar partiet posten både som ordförande och vice ordförande.

Det blir Peter Siggberg, nu ordförande för det som heter samhällstekniska nämnden, som enligt egen önskan blir ordförande för bygg- och miljönämnden.

Peter Siggberg (SFP), ordförande för samhällstekniska nämnden i Ingå.
Peter Siggberg. Peter Siggberg (SFP), ordförande för samhällstekniska nämnden i Ingå. Bild: Yle/Robin Lindberg peter siggberg

Vice ordförandeposten går också där till SFP. Det blir Ingrid Träskman som får den uppgiften.

Ingå har gjort om sin förvaltningsstadga och i och med den får nämnderna nya namn och uppgifter.

Tidigare bildningsnämnden heter nu bildnings- och välfärdsnämnden. Där har SFP vice ordförandeposten och Annika Wide tar över den rollen.

I bildningsnämndens svenska sektion är det Annika Holmström som är ordförande med Lars Lindholm som vice ordförande.

Grundtrygghetsnämndens ordförande blir nuvarande kommunstyrelseordföranden Marie Bergman-Auvinen.

Marie Bergman-Auvinen
Marie Bergman-Auvinen. Marie Bergman-Auvinen Bild: YLE/Minna Almark marie bergman-auvinen

I tekniska nämnden är posten som vice ordförande också SFP:s, men vem som får den posten är ännu öppet. Det samma gäller posten som revisionsnämndens ordförande.

De gröna mycket nöjda

- Med tre ledamöter kan vi inte kräva något. Jättefint att SFP har valt att dela med sig av makten. Det här är en bra start, säger De grönas Elina Hatakka.

Också hennes partikamrat Maria Isoaho är mycket nöjd.

- Vi är jättenöjda med resultatet. Alla partier har samarbetat bra. Jag är nöjd att SFP inte tar alla ordförandeposter utan alla får bära ansvar.

Elina Ahde, Maria Isoaho och Elina Hatakka sitter i en soffa.
Den gröna treväpplingen Elina Ahde, Maria Isoaho och Elina Hatakka får alla en betydande uppgift inom Ingå de kommande fyra åren. Elina Ahde, Maria Isoaho och Elina Hatakka sitter i en soffa. Bild: Privat Ingå,De Gröna,Västnyland,elina hatakka

De gröna hade mest hoppats på att få ordförandeposten i bygg- och miljönämnden, men så gick det inte.

Istället får partiet ordförandeposten i tekniska nämnden. Det blir Elina Ahde som får den posten.

Elina Hatakka tar partiets plats i kommunstyrelsen.

Maria Isoaho blir andra vice ordförande för kommunfullmäktige och kan i egenskap av den rollen sitta med på kommunstyrelsemötena utan rösträtt.

Kommunstyrelsen viktig

I kommunstyrelsen finns totalt nio platser. De minsta partierna, SDP och De gröna, får bara en plats var i styrelsen.

Men det är styrelsen som behandlar en hel del av de viktiga ärendena i kommunen och det organ som rätt långt styr i vilken riktning beslutsfattandet går.

För att alla partier ska kunna ha minst två ledamöter med på styrelsemötena har Ingåpolitikerna kommit överens om att SDP och De gröna får posterna som vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktiges presidium får nämligen sitta med på kommunstyrelsemötena och får delta i debatten. Men de har inte rösträtt.

Den här lösningen gör SDP:s Soile Gustafsson mycket nöjd.

- Vi var eniga i den här saken. På det här sättet får unga lära sig vad som händer i politiken och hur ärenden behandlas i styrelsen, säger Gustafsson.

Soile Gustafsson i klädd röd tröja sitter vid ett bord.
Soile Gustafsson. Soile Gustafsson i klädd röd tröja sitter vid ett bord. Bild: Yle/Marica Hildén Soile Gustafsson,Ingå,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Västnyland

SDP kunde kanske ha fått en ordförandepost i en nämnd, men tackade nej, säger Gustafsson.

- Vi ville inte ha. Vi hade hoppats på flera platser i bildningsnämnden, men så gick det inte. Men i tekniska nämnden har vi två platser, säger Gustafsson.

SDP har posten som första vice ordförande för fullmäktige. Det är Petri Nyberg som får axla den rollen och alltså sitta med på styrelsemötena.

Soile Gustafsson är andra vice ordförande för kommunstyrelsen.

Katja Posio får posten som vice ordförande i grundtrygghetsnämnden.

Gustafsson säger att det inte var en post partiet direkt frågade efter, men eftersom den erbjöds tog man emot den.

SDP gick till val i valförbund med Vänsterförbundet. Vänsterförbundet lyckades inte få någon av sina kandidater invalda i fullmäktige, men valförbundet leder till att Silja Rantanen-Niiranen får en post som vice ordförande i bildningsnämndens finska sektion.

Samlingspartiet

Marko Rautakoura har i egenskap av ordförande för Ingå Samlingsparti deltagit i maktförhandlingarna trots att han själv nu har dragit sig ur dagspolitiken.

Han säger att förhandlingarna har förts i god anda och att det inte har förekommit några större tvister.

För Samlingspartiet har det varit viktigt med en viss kontinuitet.

Mika Rytkönen som har varit ordförande för bildningsnämndens finska sektion får fortsätta på sin post. Därmed är han också klar för en plats i bildnings- och välfärdsnämnden.

Nuvarande kommunfullmäktigeordförande Sari Wilhola ledde för drygt fyra år sedan bildningsnämnden. Nu gör hon comeback som ordförande för bildnings- och välfärdsnämnden och får alltså ta tag i de viktiga skolfrågorna.

Sari Wilhola (saml).
Sari Wilhola. Sari Wilhola (saml). Bild: Yle/Marica Hildén sari wilhola ingå fullmäktige

Wilhola får också en plats i kommunstyrelsen. Samlingspartiet tar hand om posten som första vice ordförande i styrelsen och den platsen går till Juha Kainulainen.

Posten som vice ordförande i revisionsnämnden går till Barbro Viljanen.

Också Rautakoura är nöjd med att alla partier nu i princip har två ledamöter på kommunstyrelsemötena.

Han är också nöjd med att partiet får ordförandeposten i bildnings- och välfärdsnämnden som är en mycket viktig nämnd.

Läs mera:

Gröna, SFP och SDP vinnare i Ingå

Kommunalvalet blev en framgång i synnerhet för De gröna i Ingå som ökade antalet platser i fullmäktige från en plats i dag till tre platser. Men SFP är ändå partiet med makten i kommunen med 15 platser av kommunens 27.