Hoppa till huvudinnehåll

Småbåtsbrygga får byggas i Åbo centrum

Västra åstranden i Åbo
Bryggan ska byggas vid Västra Strandgatan, mellan Kristinegatan och Teaterbron. Västra åstranden i Åbo Bild: Yle/Nina Bergman västra åstranden,Åbo

En ny brygga för småbåtar vid Aura å fick grönt ljus i byggnämnden i Åbo på onsdagen. Bryggan ska byggas mellan Kristinegatan och Teaterbron i centrum av Åbo.

Tillståndet, som är i kraft i fem år, gavs efter flera omröstningar. Nämnden röstade bland annat om att förkasta ansökningen och om att utvidga tillståndstiden till fem år. Beslutet blev att tillåta bryggan med ett tillstånd som är i kraft i fem år. Frågan har behandlats flera gånger i byggnämnden.

Två bostadsaktiebolag vid Västra Strandgatan har motsatt sig planerna, bland annat för att bryggan kommer att stå rakt utanför höghusens fönster.

Bryggan kommer att skötas av ett privat bolag, Ravenkloo, men staden planerar att ta bryggan i bruk exempelvis under större evenemang.