Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan man tanka biogas på Stormossen

Stormossen.
Den nya biogasanläggningen. Stormossen. Bild: Yle/Jukka Tyni biogas,stormossen

I dag invigs Stormossens anläggning för biogas. I och med den kan man nu tanka Vasa stads biogasbussar med just biogas. Hittills har man kört på naturgas.

I februari öppnade Stormossen en tankstation med naturgas och det är den gasen som hittills har använts som bränsle för de tolv biogasbussar som Vasa stad tagit i bruk. Naturgasen har kommit från Borgå och Björneborg.

Lokalt producerat bränsle

Biogas har producerats på Stormossen allt sedan år 1989. Hittills har gasen använts för uppvärmning av bland annat Botniahallen, samt för elproduktion. Men nu kommer alltså denna avfallsprodukt att också driva fordon.

Det blir med andra ord lokalt producerat bränsle.

- Råmaterialet är bioavfall och slam. Nu körs bussarna på stadens avfall, säger Stormossens vd Leif Åkers.

Tanken är att också privatbilister ska kunna börja tanka gas vid Stormossens tankningsställe.

Vid invigningen närvarar bland andra näringsminister Mika Lintilä (C) och riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

En bild av mika lintilä. I förgrunden är två personer som är ur fokus, medan lintiläs ansikte är i mitten av bilden. Han bär glasögon, mörk rock, blå skjorta och en randig slips.
Mika Lintilä (C) En bild av mika lintilä. I förgrunden är två personer som är ur fokus, medan lintiläs ansikte är i mitten av bilden. Han bär glasögon, mörk rock, blå skjorta och en randig slips. Bild: Yle / Jarkko Heikkinen Mika Lintilä

Leasade bussar

Först var tanken att Vasa stad skulle köpa biogasbussarna. Men på fullmäktigemötet den 10 oktober föreslog stadsstyrelsens ordförande Seppo Rapo (Saml) att man i stället skulle gå in för en finansiering enligt leasing-modell.

Enligt Rapo betyder det här att ansvaret för att bussarna är i skick mer tydligt ligger på den som man leasar bussarna av än på staden.

- Dessutom är det här ett förmånligare sätt att bekosta bussarna, säger Rapo.

Joakim Strand och Tomas Häyry talar med människor. Häyry har en ljus rock och Strand har en mörk rock och solglasögon på sig.
Joakim Strand (SFP) och Vasas stadsdirektör Tomas Häyry var på plats på Stormossen. Joakim Strand och Tomas Häyry talar med människor. Häyry har en ljus rock och Strand har en mörk rock och solglasögon på sig. Bild: Yle / Jarkko Heikkinen Joakim Strand,Tomas Häyry

Läs också