Hoppa till huvudinnehåll

Plugga vid ÅA: Offentlig rätt

Markku Suksi och Linda Lindholm
Professor Markku Suksi och generalsekreterare Linda Lindholm Markku Suksi och Linda Lindholm Bild: Yle/Nina Bergman Åbo Akademi,studier (verksamhet),offentlig rätt

Offentlig rätt handlar om individers relation till myndigheter.

- Det gäller sätt på vilket lagar stiftas, vilket innehåll lagen kan få enligt grundlagen.

Offentlig rätt är ett brett ämne. För professor Markku Suksi är det ändå ingen sak att ringa in det. Det kan t.ex handla om rättigheter.

- Individer har vissa rättigheter att t.ex. få vissa förmåner. Eller skyldigheter att exempelvis ansöka om bygglov.

- Det kan också handla om företags kontrollskyldigheter eller skyldigheter att skaffa tillstånd för olika verksamheter.

Miljötillstånd är ett typiskt sådant.

Också om djurens rättigheter

Offentlig rätt handlar alltså om individens relation till representanter för olika myndligheter.

- Man kan säga att det handlar om allt som är mänskligt. Men också, om allt som är omänskligt.

Också djurens välfärd och rättigheter hör till ämnet Offentlig rätt vid Åbo Akademi.

I arbetslivet behövdes offentlig rätt

Linda Lindholm började studera offentlig rätt i vuxen ålder. Hon hade tidigare studerat sociologi, svenska, kvinnovetenskap (som det hette då) och en del andra ämnen. Hon var en "fem före färdig"-student som redan var ute i arbetslivet när hon kom på att hon jobbade med med det offentliga på ett eller annnat sätt. Hon hade haft olika typer av anställningar inom ministerier, riksdag och vid Europarlamentet. Därför nappade hon på ÅA-magisterprogrammet "Offentligt ledarskap".

- Då kände jag att det här är min chans att lite byta bana och knyta ihop både min arbetserfarenhet och mitt intresse.

Linda Lindholm valde magisterprogrammet inom offentlig rätt som sitt huvudämne. Mest för att hon märkte att hon i sina olika jobb behövde känna till hur lagstiftningen fungerar. Men också för att hon genom sina politiska poster också är med och tillsätter olika offentliga organ.

- I den typen av arbete är det viktigt att känna till hur regelverket fungerar och vad man måste beakta.

Professor av en slump

Professor Markku Suksi hade inte tänkt bli det han blev när han börade studera.

- Mina tankar gick inte alls i sådana banor! Att jag skulle hamna i någon akademisk karriär.

- Det var nog mer tanken att jag skulle påbörja någon tjänstemannabana eller motsvarande.

Att bli kommundirektör var inte alls främmande för Markku Suksi. Men det blev det akademiska som tog överhanden.

Det fanns alltså ingen klar plan på att bli professor.

- Det är en summa av tillfälligheter.

Bred forskning

Själv har Markku Suksi gjort en hel del jämförande studier. Men vid ämnet Offentlig rätt forskar man just nu i exempelvis offentlig upphandling, rättshjälp, jämlikhet, språkliga rättigheter, autonomifrågeställningar, djurens välfärdsjuridik och rättsliga ställning.

Inga tsaristiska reminiscenser

Vårt offentliga rättsystem har alltid liknat Sverige. Det är enligt Markku Suksi en myt att vi i vår förvaltning har lämningar från ryska tiden.

- Vi har framförallt varit laglighetsförespråkare. I slutet av 1800-talet fanns en genomsyrande grundton i hela samhället att man håller fast vid grundlagen.

- Man gjorde vad som helst för att hålla fast vid grundlagen som försvar mot förryskningsåtgärderna.

Det som uppfattas som ryskt tror Markku Suksi är väldigt finskt och bottnar i en svensk och finsk uppfattning om hur man ska upprätta ett samhälle.

- Vi är väldigt lika Sverige. Mindre lika de övriga nordiska länderna.

- Likheterna är också historiskt betingade. Vi har också tyska influenser.

Politices magister eller jurist

Med offentlig rätt som huvud- eller biämne inom någon av magisterprogrammen blir man politices magister. Man kan också studera ämnet inom rättsnotarieprogrammet som består av de tre första åren av en juristexamen. Om man vill bli jurist får man fortsätta studierna vid något annat universitet. De flesta fortsätter vid Åbo universitet.

De som har studerat offentlig rätt jobbar ofta inom kommuner, har statliga anställningar. En del arbetar som journalister eller vid medborgarorganisationer.

Läs också