Hoppa till huvudinnehåll

Lännen Media: Finland ansöker om miljonstöd av EU - ska hjälpa uppsagda från Stockmann och Anttila

Anttilas hyllor står tomma.
När Anttila gick i konkurs i mitten av juli 2016 hade kedjan 31 Anttila- och Kodin1-varuhus i Finland. Anttilas hyllor står tomma. Bild: Yle/Kati Enkvist. vasa

Arbets- och näringslivsministeriet förbereder en ansökan på 3,5 miljoner euro till Europeiska globaliseringsfonden. Pengarna skulle användas bland annat för att ge personer som förlorat sina jobb vid Stockmann och Anttila ny utbildning.

Lännen Media rapporterar att Arbets- och näringslivsministeriets ansökan sammanlagt går på 3,5 miljoner euro.

Europeiska globaliseringsfonden (EFG) hjälper personer som har förlorat sina jobb på grund av den ekonomiska krisen eller globalisering.

Det kan handla om att hjälpa tidigare anställda att exempelvis söka jobb, skola om sig, få coachning och starta eget efter att ett stort företag lägger ner eller flyttar produktionen till ett land utanför EU.

För att ett land ska få pengar av fonden krävs också en nationell satsning. Fonden kan högst stå för 60 procent av kostnaderna för ett projekt.

Stockmanns varuhus, den gamla tegeldelen och den nyare tillbyggnaden, sett från Svenska teaterns håll.
I fjol somras sade Stockmann upp 300 arbetstagare. Stockmanns varuhus, den gamla tegeldelen och den nyare tillbyggnaden, sett från Svenska teaterns håll. Bild: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN Stockmann

Kan Finland visa att Stockmanns och Anttilas motgångar beror på globalisering?

Det är ändå ingen självklarhet att Finland kommer att få pengarna. Finland måste lyckas visa EU att uppsägningarna vid Stockmann och Anttila beror just på globaliseringen.

Nederländerna har tidigare fått 1,8 miljoner i bidrag av Europeiska globaliseringsfonden efter att sex företag i handeln gått i konkurs.

I Finland har Anttilas konkurs och Stockmanns ekonomiska problem lett till att ungefär dubbelt fler har blivit arbetslösa än efter konkurserna i Nederländerna.

Det är också möjligt att se Anttilas och Stockmanns svårigheter ses som en naturlig följd av utvecklingen inom handeln och varuhusbranschen.

– Det kommer att vara en intressant process, säger Petri Sarvamaa (Saml) Som är vice ordförande för Europeiska parlamentets budgetutskott.

Försiktigt grön signal

Från globaliseringsfondens håll får Finland en försiktigt grön signal. Bistra Valchanova är ansvarig tjänsteman för EGR och enligt henne finns två kriterier för att få stöd av EGR: globalisering och ekonomisk kris.

- Handeln kan gott passa in på definitionen av den traditionella krisen, säger Valchanova.

– Holländarna hänvisade uttryckligen till den traditionella ekonomiska krisen. Konsumenternas köpkraft har sjunkit och hushållen är djupt skuldsatta, säger Valchanova.

Läs också