Hoppa till huvudinnehåll

"Inget problem att bygga ihop parkeringsgrottorna i Jakobstad"

Korsningen Storgatan-Gågatan där förbindelsetunneln slutar idag
Här är det ställe där tunneln från den underjordiska torgparkeringen tar slut. Korsningen Storgatan-Gågatan där förbindelsetunneln slutar idag Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Storgatan,gågatan

Missar i planeringen skulle göra det omöjligt att binda ihop Torgparkeringen i Jakobstad med Halpa Hallis parkeringsgrotta skiver Österbottens tidning. Det stämmer inte, kontrar arkitekt Roger Wingren.

Enligt stadsplanearkitekt Pekka Elomaa kommer det knappast att bli möjligt binda ihop parkeringsgrottan under torget i Jakobstad med Halpa-Hallis underjordiska parkering som planerat.

Men så är inte alls fallet säger tidigare stadsplanearkitekten Roger Wingren.

Av samma åsikt är också fullmäktigeledamot Kenneth Holmgård (SFP) som fram till för några veckor sedan suttit i styrelsen för Jakobstads torgparkering.

- Man kommer att kunna bygga en tunnel som man till och med ryms att köra igenom med takbox på bilen, säger Kenneth Holmgård.

Nivåskillnader och rör i vägen

Elomaa säger till ÖT att nivåskillnader mellan parkeringshusen är det första hindret.

Esplanads källarparkering befinner sig på samma nivå som Halpa Hallis butiksyta och en ramp för att sammanfoga skulle bli alltför brant.

Skiss över nivåerna på tunneln, avloppsrören och fastigheterna längs Storgatan och Gågatan
Arkitekt Kalle Viljanens skiss över problematiken. Skiss över nivåerna på tunneln, avloppsrören och fastigheterna längs Storgatan och Gågatan Bild: Arkitekt Kalle Viljanen, kompletterad med svensk text (Yle) Jakobstad,underjordisk torgparkering

Enligt Elomaa skulle det bli så dyrt att sammanfoga parkeringarna att projektet inte är värt att genomföra.

Dessutom ställer vattenledningar och avloppsrör som finns nedgrävda på mellan 2,5 och 4,5 meters djup under gågatan till problem.

Bodil Dahlin som är planeringsingenjör på Jakobstads Vatten säger till Öt att förbindelsetunneln måste byggas under rören. Det skulle betyda att parkeringen under Storgatan måste byggas flera meter djupare ner än den parkering man nu byggt.

Utredningar finns

Wingren säger att stötestenen är att ta sig under Kanalesplanaden men att saken har blivit utredd redan för fem år sedan.

- Det här utreddes i samband med ett seminarium 2012 av landets ledande experter. Det finns inget hinder för att bygga tunneln ovanför rören och ledningarna, säger Wingren.

Esplanad-huset i Jakobstad
Esplanad-huset på andra sidan gågatan. Esplanad-huset i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,esplanad-huset

Stadsstyrelsens ordförande Peter Boström bekräftar att det finns utredningar att tillgå. Man har nu beställt en mera noggrann utredning av WSP Finland, ett mångprofessionellt företag som arbetar med kommunaltekniska frågor.

Peter Boström deltog inte själv i seminariet.

- Därför kan jag inte ta ställning i ärendet. Men förvånad, det skulle jag vara om det faktiskt förhåller sig så här, säger Boström.

Halpa-Halli och Jakob Center kunde förenas med en underjordisk gång

Den enklaste och lättaste lösningen på att förena Halpa-Halli med Jakob Center och den existerande underjordiska torgparkeringen är en underjordisk gång avsedd enbart för personer, inga bilar. Det säger stadsplanearkitekt Pekka Elomaa i Jakobstad. Förbindelsegången kunde i så fall byggas när andra halvan av kvarteret, den så kallade Irjala delen byggs ut.

Övriga lösningar som förutsätter underjordisk biltrafik mellan de olika parkeringsplatserna har stora tekniska och ekonomiska problem enligt Elomaa.

Tekniska och ekonomiska problem

Det finns två synvinklar att ta i beaktande enligt Elomaa, en teknisk och en ekonomisk. Den tekniska kan ytterligare delas upp i en avloppsteknisk och fastighetsteknisk. Den fastighetstekniska frågan gäller under vems fastighet går man in med en förbindelsetunnel till Esplanad-huset.

Den konsultutredning som gjordes av företaget WSP och som presenterades 2012 visar enligt Elomaa att man blir tvungen att ta till tekniskt osäkra och dyra lösningar för lösa avloppsfrågan med de stora rör som går under Gågatan om parkeringshallarna förenas.

Dagvattenledningarna som avvattnar de östa delarna av Jakobstad skulle till skillnad från dagsläget kräva pumpar och reservpumpar och service. Idag rinner vattnet servicefritt med hjälp av lutningen på rören.

- Dagvattnet i ledningarna längs Gågatan kommer från hela östra sidan av staden och händer det nåt med pumparna svämmar hela östra sidan av staden över, säger stadsplanearkitekt Pekka Elomaa.

Nivåskillnaderna mellan Halpa-Hallis hus och Esplanad-huset gör enligt Elomaa att Esplanad-huset inte skulle kunna dra nytta av några parkeringsplatser.

Artikeln är kompletterad av Kjell Vikman med en intervju med stadsplanearkitekt Pekka Elomaa kl. 17.50